Jan De Nul verbindt TenneT’s elektriciteitsnetwerk in Nederland en investeert verder in de offshore installatievloot ter ondersteuning van energieprojecten

Op 17 november 2022 beëindigde Jan De Nul Group het eerste deel van de kabelinstallatiewerken om de windmolenparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) te verbinden met het Nederlandse vasteland. Ook de 220 kV hoogspanningstesten van zowel de zee- als de landkabels voor Hollandse Kust (noord) succesvol beëindigd, helemaal vanaf het transformatorstation op land tot aan het platform op zee, 18 km uit de kust.

Een week later, op 24 november, tekende Jan De Nul Group een contract met Global Marine Systems Ltd. voor de aankoop van het offshore hulpvaartuig Global Symphony. Met deze aankoop investeert de Luxemburgse waterbouwer verder in zijn offshore installatiecapaciteit.

Wouter Vermeersch, Manager Offshore Cables at Jan De Nul Group: “Het project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) toont onze expertise in kabelinstallatiewerken. Jan De Nul heeft een zeer moderne installatievloot, met drie grote kabellegschepen, ondersteunende kabelgraafmachines en amfibiekranen. Onze investering in een extra offshore hulpvaartuig, dat we uit respect voor zijn eerdere successen zullen hernoemen tot Symphony, onderlijnt Jan De Nul’s visie om de wereld een oplossing te bieden voor de zeer noodzakelijke energietransitie. Met het succes in Nederland en de investering in onze offshore installatievloot, valideren we onze expertise in en resolute inzet voor deze energietransitie.”

Voor Hollandse Kust (noord) zette Jan De Nul een diverse vloot van in-house kabelinstallatiemateriaal in

Kabelinstallatieschip Isaac Newton installeerde de kabels op de zeebodem. Daarnaast gebruikte Jan De Nul meerdere op afstand bestuurde kabelgraafmachines onder water en amfibiekranen in de branding om de kabel beschermd in de zeebodem in te graven. De Moonfish (foto) is een van die kabelgraafmachines onder water, een ontwerp van Jan De Nul op maat van dit project.

In het voorjaar haalde de kabellegger Isaac Newton een eerste lot van 90 kilometer zeekabel op bij consortiumpartner LS Cable & System in Zuid-Korea. Na aankomst in Nederland installeerde de Isaac Newton vier verschillende zeekabels vanaf het strand.

  • Twee kabels werden in één lengte op de zeebodem gelegd, helemaal tot aan het transformatorstation Hollandse Kust (noord).
  • Voor de verbinding met het transformatorstation Hollandse Kust (west Alpha) installeerde de Isaac Newton de eerste 8 kilometer van de twee zeekabels.

Vervolgens ging de kabelgraafmachine Moonfish aan de slag om de zeekabels afgeschermd in de zeebodem te begraven.

  • In een eerste fase begroef de Moonfish de eerste sectie van de twee Hollandse Kust (noord) zeekabels, vanaf het strand tot 3 kilometer zeewaarts, op een diepte van zo’n 6 à 8 meter in de zeebodem. Op 3 kilometer van de kust nam het onderzeese voertuig UTV1200 over tot aan het transformatorstation. Dit ‘stopcontact op zee’ ligt op 18 kilometer voor de Nederlandse kust.
  • Na het zomerse hoogseizoen, in oktober, vervolledigde Jan De Nul deze eerste installatiecampagne met het ingraven van de twee kabelsecties voor Hollandse Kust (west Alpha) vanaf het strand tot 3 kilometer zeewaarts.

 

Bijschrift afbeelding hieronder: De groen gekleurde kabels werden met succes geïnstalleerd, begraven en getest. De installatie van de zwarte gekleurde kabel volgt in het voorjaar van 2023.

Project Map Hollandse Kust Noord

Met het succes in Nederland en de investering in onze offshore installatievloot, valideren we onze expertise in en resolute inzet voor deze energietransitie.

Wouter Vermeersch

Manager Offshore Cables at Jan De Nul Group

Offshore Support Vessel Symphony - (c) Glen Lewis Photography

De Symphony zal Jan De Nul ondersteunen in zijn kabelinstallatie-activiteiten

De Symphony, gebouwd in 2011, heeft een ruim dekoppervlak van 1.400 m² en is onder meer uitgerust met twee 150 pk werkklasse ROV-systemen en een kraan met een hijscapaciteit tot 150 ton. Dankzij zijn vormgeving is de Symphony in staat om ook bij sterke deining op zee door te werken.   

De Symphony zal voornamelijk Jan De Nul’s kabelinstallatie-activiteiten ondersteunen en als hulpvaartuig voor het baggeren van sleuven dienstdoen. Onze recent opgeleverde state-of-the-art kabelgraafmachine Swordfish zal in het eerste kwartaal van 2023 aan boord van de Symphony geïnstalleerd worden.

Dankzij deze en andere investeringen beschikt Jan De Nul Group over een zeer moderne en uitgebalanceerde offshore vloot die nu bestaat uit dit offshore hulpvaartuig, twee jack-up installatieschepen, drie kraanschepen, drie kabellegschepen, vijf rotsinstallatieschepen en twee multifunctionele schepen.