Jan De Nul voert met succes kabelreparatiewerken uit voor TenneT in de Duitse Bocht

Jan De Nul Group heeft met succes de TenneT AC108-kabel hersteld. Deze verbindt het Trianel Borkum offshore onderstation met het TenneT DolWin Alpha converterstation. Deze herstelopdracht maakt deel uit van het Service Level Agreement voor kabelreparaties dat Jan De Nul Group in 2019 sloot met TenneT.

TenneT deed een beroep op Jan De Nul Group voor de reparatie van de defecte kabel die zich binnen een cirkel van 500 meter rond het DolWin Alpha platform bevond, op zo’n 75 km van de Duitse kust, ten noorden van het eiland Borkum. Dit offshore platform verbindt drie windmolenparken in de Duitse Noordzee met het Duitse hoogspanningsnet, en is dus van vitaal belang om groene energie aan land te krijgen. 

In minder dan 50 dagen slaagde Jan De Nul erin de specifieke detailengineering uit te voeren, het schip te mobiliseren, de beschadigde kabel te vervangen en de nieuwe kabel te verbinden en in te graven.

Benjamin Foubert, Operations Manager Offshore Cables bij Jan De Nul Group: We zijn heel trots op deze zeer goed georganiseerde en snelle hersteloperatie. Onze intensieve pre-engineering inspanningen binnen de context van dit raamcontract werpen duidelijk hun vruchten af. Alles volledig herstellen op zo'n korte termijn resulteert in een minimale onderbreking van de offshore netaansluiting. Dankzij de nauwe en proactieve samenwerking tussen alle betrokken partijen konden we deze opdracht, waarbij onze twee schepen gelijktijdig zeer dicht tegen het offshore platform werkten, tot een goed einde brengen.”

Gelijktijdig en dicht bij het platform werken

Jan De Nul mobiliseerde voor deze reparatiewerken zijn kabellegger Isaac Newton en zijn multipurpose schip Adhémar de Saint-Venant. 

Adhémar de Saint-Venant heeft eerst de beschadigde kabel met zijn kabelbescherming uitgegraven. Isaac Newton heeft de reservekabel met koppelstuk in Emden geladen, de beschadigde kabelsectie op zee aan boord geladen en met succes de nieuwe kabel met koppelstuk geïnstalleerd. Daarna heeft de trencher PT1, een onderwater graafmachine die vanop de Isaac Newton in het water werd gebracht, de reparatie afgewerkt door de nieuwe kabel anderhalve meter onder de zeebodem in te graven.

Alles volledig herstellen op zo'n korte termijn resulteert in een minimale onderbreking van de offshore netaansluiting.

Benjamin Foubert

Operations Manager Offshore Cables bij Jan De Nul Group

Gerelateerd nieuws