Jan De Nul voltooit de installatie van alle windturbines voor het TPC Offshore Wind Farm

Jan De Nul Group voltooide de installatie van zowel alle 21 offshore windturbines, als alle onderzeese kabels voor het 109,2 MW Taiwan Power Company Offshore Windfarm Phase 1 Project – Demonstration. De projectteams van Jan De Nul en Hitachi gaan nu over tot de finale afwerking en de inbedrijfstelling van het complete offshore windmolenpark.

Het project ging van start in september 2018 met de voorbereidende kabelwerken op het land. Op 12 juni 2021 voltooide Jan De Nul's offshore jack-up installatieschip Taillevent met succes de installatie van de laatste 5,2 MW Hitachi windturbine voor Taiwan Power Company (TPC).

Jan Kop, Projectdirecteur van het TPC-project voor Jan De Nul Group"Met deze belangrijke mijlpaal hebben we nu het einde van een project bereikt dat ons heeft uitgedaagd op manieren die we zelfs niet voor mogelijk hielden, toen we er meer dan drie jaar geleden aan begonnen. De COVID-19 beperkingen en regels die door de autoriteiten in Taiwan en over de hele wereld werden ingevoerd, hebben het project beïnvloed. Maar we hebben ons altijd ten volle ingezet om de installatie van de kabels, de funderingen en windturbines tot een goed einde te brengen. We bedanken onze teams op land en op zee voor de geweldige samenwerking."

Windturbines met een benedenwindse rotor

Het TPC Offshore windmolenpark bij Fangyuan, 8 kilometer voor de westkust van Taiwan, is gebouwd in een regio waar tyfoons zeer vaak voorkomen.

Elke windturbine van 5,2 MW werd geïnstalleerd op een funderingsjacket, verankerd in de zeebodem met vier stalen funderingspijlers. Op de jacket zit een overgangsstuk met daar bovenop de windturbine met een benedenwindse rotor.

Consortiumpartner Hitachi Ltd. pionierde met dit ontwerp dat erkend werd met een klasse T-certificering, een internationale standaard voor windbestendige ontwerpen in regio's waar tyfoons frequent voorkomen.

Bouw van het eerste offshore staatswindmolenpark van Taiwan

Jan De Nul startte de bouwwerken in september 2018 met de voorbereidende onshore kabelkanaalinstallatiewerken om het bestaande onshore substation aan te sluiten op de kabelinterface nabij de kust.

In 2019 werd gestart met de fabricage van de verschillende funderingscomponenten. De eerste funderingen verlieten de Zuid-Koreaanse productiewerven in april 2020 richting Taiwan.

In juni vorig jaar installeerde Jan De Nul de eerste funderingspijlers en werd de eerste elektriciteitskabel op land aangesloten. Begin augustus werd dan de allereerste funderingsjacket geïnstalleerd en verankerd in de zeebodem. En op 15 september werd de eerste windturbine geplaatst.

Consortium Jan De Nul-Hitachi

Het contract voor “Fase 1 van het Offshore Windmolenpark van Taiwan Power Company (demonstratieproject)” werd in februari 2018 aan het consortium Jan De Nul-Hitachi toegekend.

Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de installatie van de funderingen, de levering van het schip voor de installatie van de windturbines, de levering en installatie van de kabels op zee en op land, alsook het upgraden van het elektrische onderstation. Hitachi Ltd. is verantwoordelijk voor de bouw, montage en installatie op zee van de windturbines met benedenwindse rotor en voor alle andere bijbehorende werken.

Hierna zal het consortium gedurende vijf jaar verantwoordelijk blijven voor de werking en het onderhoud (O&M) van het offshore windmolenpark.

Het project heeft ons uitgedaagd op vele manieren, maar we hebben ons altijd ten volle ingezet om de installatie tot een goed einde te brengen. We bedanken onze teams op land en op zee voor de geweldige samenwerking.

Jan Kop

Project Director TPC Offshore Wind Farm at Jan De Nul Group