Jan De Nul wint Duits 525 kV kabelpakket van TenneT

Jan De Nul Group, LS Cable & System en Denys NV hebben van TenneT een portfolio van 525 kV HVDC-kabelsystemen toegewezen gekregen voor het Duitse elektriciteitsnet. BalWin 4, LanWin 1 en LanWin 5 zijn kabelsystemen die bestaan uit offshore en onshore secties, terwijl NordOstLink een onshore kabelsysteem is. De gecombineerde lengte van de DC-kabels in de toegewezen projecten bedraagt bijna 2.000 km.

TenneT investeert fors in de netaansluitingen van windparken op zee voor zowel het Nederlandse als het Duitse energienet, waarvoor deze kabelsysteempakketten zijn ontworpen. BalWin 4 en LanWin 1 zullen worden aangesloten op het Unterweser-gebied, LanWin 5 op Rastede. Alle netwerkverbindingen zullen elk een capaciteit van 2 GW hebben en operationeel zijn tegen respectievelijk 2029, 2030 en 2031.

De drie partners in het consortium brengen elk hun eigen expertise in: LS Cable & System als deskundige kabelontwerper en producent, Jan De Nul als expert in offshore kabelinstallatie en Denys als expert in kabelinstallaties op land.

Philippe Hutse, Director Offshore Division bij Jan De Nul Group: "Vanaf het begin hebben we de nieuwe aanpak van TenneT omarmd, waarin samenwerking en transparantie centraal staan. De resulterende meerjarige raamovereenkomst geeft ons de zo gewenste planningszekerheid waar wij en de offshore energie-industrie al geruime tijd sterk om vragen. Samen met onze consortiumpartners LS Cable & System en Denys zijn wij verheugd dit contract met TenneT te ondertekenen en bij te dragen aan de Europese visie op energiezekerheid en decarbonisatie."

Jan De Nul zal alle offshore kabelsecties transporteren, installeren en beschermen.

De opdracht van Jan De Nul omvat het transport, de installatie en de bescherming van de kabels in de Waddenzee, nearshore en offshore secties voor de kabelsysteempakketten BalWin 4, LanWin 1 en LanWin5. De offshore activiteiten zullen in 2026 van start gaan.

Wouter Vermeersch, Manager Offshore Cables bij Jan De Nul Group: "Dit contract betekent een erkenning van onze expertise in de realisatie van complexe kabelinstallatieprojecten en de opbouw van de energietransitie. We zijn ervan overtuigd dat we samen met TenneT en onze partners deze projecten met volledige operationele controle binnen de uitdagende Noordzee-omgeving zullen opleveren."