Jan De Nul wint grensverleggend elektrificatieproject in Abu Dhabi

Ongeveer 1.000 km aan onderzeese HVDC-kabels

Een joint venture van Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Electricité de France (EDF) en Kyushu Electric Power Japan heeft een contract voor de installatie van HVDC-kabels en omvormers voor het ADNOC-TAQA Lightning Project toegekend aan een consortium bestaande uit Jan De Nul Group en Samsung C&T. Jan De Nul zal instaan voor het ontwerp, de installatie, het ingraven en de bescherming van twee kabelclusters van in totaal bijna 1.000 km. Die zullen de eilanden Al Ghallan en Das in de Arabische Golf verbinden met de onshore omvormerstations in Al Mirfa en Shuweihat in Abu Dhabi (VAE).

De twee kabeltracés maken deel uit van het grotere onderzeese transmissienetwerk (Lightning Project) van Abu Dhabi’s National Oil Company (ADNOC) en Abu Dhabi’s National Energy Company (TAQA), en zullen het elektriciteitsnet van Abu Dhabi op het vasteland verbinden met alle offshore productiefaciliteiten van ADNOC.

Het pakket dat aan Jan De Nul en Samsung werd toegekend, is momenteel het eerste onderzeese HVDC-kabelinstallatieproject van zijn soort in het Midden-Oosten en de MENA-regio. De contractwaarde voor het consortium bedraagt 3 miljard USD, waarvan 725 miljoen USD bestemd is voor de werken die Jan De Nul zal uit voeren.

De eerste kabelcluster, die het eiland Das met het vasteland verbindt, bestaat uit drie onderzeese 400 kV-kabels van elk 135 km. Voor de tweede cluster, die het eiland Al Ghallan met het vasteland verbindt, zijn vier onderzeese 320 kV-kabels van elk 125 km nodig. De inbedrijfstelling is voorzien voor 2025.

Jan De Nul heeft al talrijke onderzeese kabelinstallatieprojecten met succes uitgevoerd in, onder andere, België, Nederland, Duitsland, Griekenland, Taiwan, de Verenigde Staten en Mexico.

Het is een eer om te kunnen deelnemen aan dit strategische elektrificatieproject van ADNOC en TAQA. We zijn er trots op dit EPC-project te mogen uitvoeren in onze rol als aanbieder van energietransitie-oplossingen, waarbij we over de hele wereld klanten en landen ondersteunen om tegen 2050 de netto uitstoot van broeikasgassen tot nul te herleiden. We kijken uit naar de samenwerking met iedereen betrokken bij dit grensverleggend project.

Philippe Hutse

Director Offshore Energy Division at Jan De Nul Group

Koolstofarme brandstoffen om net zero te bereiken in 2050

Met dit strategische project willen ADNOC en TAQA de offshore productieactiviteiten van ADNOC aanzienlijk koolstofarmer maken. Beide partijen hebben hun krachten gebundeld om de Verenigde Arabische Emiraten te steunen in hun net zero -doelstellingen.
Het Lightning Project zal de bestaande offshore generatoren vervangen door schonere en duurzamere onshore energiebronnen uit Abu Dhabi, zoals zonnepanelen en lokale kernenergie. Dit zal de koolstofvoetafdruk van ADNOC's offshore-faciliteiten met meer dan 30 procent verminderen.

Dit elektrificatieproject is het grootste kabelinstallatiecontract in de geschiedenis van Jan De Nul. Dit project zal beroep kunnen doen op de omvangrijke expertise van Jan De Nul op het vlak van kabelinstallatie, baggerwerken, jet trenching, steenbeschermingswerken, het voorbereiden van aanlandingen en de bouw en installatie van offshore jackets. We beschikken over een moderne offshore installatievloot met twee van de grootste kabelinstallatieschepen ter wereld: de Isaac Newton en de Connector, en zijn goed voorbereid op de toekomstige werkzaamheden binnen de onderzeese DC- en AC-kabelinstallatiemarkten.

Wim Dhont

Manager Offshore Cables