Jan De Nul zet donderdag de auto op stal

Het woon-werkverkeer brengt dagelijks heel wat mensen op de been en dat leidt tot lange files, veel ergernis en een milieu- en klimaatimpact. Op donderdag 19 september nemen de werknemers van Jan De Nul Group daarom deel aan de Car Free Day, een initiatief dat kadert binnen de Week van de Mobiliteit.

“Bij Jan De Nul ondernemen we op een maatschappelijk verantwoorde manier. Niet alleen in onze projecten gaan we op zoek naar duurzame oplossingen, we stimuleren ook onze medewerkers daarin: wat is onze voetafdruk als bedrijf, maar ook als individu binnen dat bedrijf?” vertelt MVO-coördinator bij Jan De Nul Group, Isabelle Herteleer. “Onze deelname aan de Car Free Day sluit daar mooi op aan en doet ons even stilstaan bij ons verplaatsingsgedrag. Zet die auto even op stal en ontdek de duurzamere alternatieven, is de boodschap. Donderdag zullen onze collega’s een extra inspanning doen om op alternatieve manier naar onze sites in Vlaanderen te komen.”

Duurzaam ondernemen

Deze actie kadert binnen het grotere geheel van een onderbouwd MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) binnen de groep. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen vertrekt binnen Jan De Nul Group vanuit drie pijlers: de impact van onze activiteiten op water en lucht reduceren, inzetten op menselijk kapitaal, met innovatie als drijfveer. Deze drie thema’s zijn van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en definiëren de manier waarop Jan De Nul Group bouwt aan de wereld van morgen.

CO2-emissies verlagen

Om zijn impact op de klimaatverandering te verlagen, levert Jan De Nul Group extra inspanningen op het vlak van CO2-uitstoot. Het bedrijf is gecertifieerd voor de CO2-prestatieladder, een Nederlands instrument voor ondernemingen om CO2 te reduceren. “Vanuit onze certificatie volgen wij onze CO2-emissies zeer nauwgezet op en stellen we daarvoor korte- en langetermijndoelstellingen op,” vervolgt Isabelle Herteleer. “Daaronder vallen ook bepaalde acties die we samen met onze collega’s ondernemen. Eerder dit jaar introduceerden we al enkele initiatieven op kantoor en op de werven, zoals een voordelige fietsleasing voor werknemers en een deelname aan de Oost-Vlaamse Tournée Pédale in mei.”

Bij Jan De Nul ondernemen we op een maatschappelijk verantwoorde manier. Niet alleen in onze projecten gaan we op zoek naar duurzame oplossingen, we stimuleren ook onze medewerkers daarin.

Isabelle Herteleer

CSR Coordinator bij Jan De Nul Group