Mechels stadsvernieuwingsproject MALT uit de startblokken

Na jarenlange leegstand in de Mechelse stationsbuurt is het eindelijk zo ver: vandaag hebben de ontwikkelaars PSR-CODIC, samen met Burgemeester Alexander Vandersmissen, het startsein gegeven voor de sloop van de nog resterende oude Inofer-gebouwen. Hiermee wordt het stadsvernieuwingsproject MALT, waarvoor eind 2021 de verkavelingsvergunning bekomen werd, ook op het terrein zelf zichtbaar.

Jan De Nul Group - Mechelen MALT

In de zomer van 2021 vond ter hoogte van de Postzegellaan een eerste fase van sloopwerken plaats. Vandaag is het startsein gegeven voor de slotfase van de sloop ter hoogte van Guldendal en de Geerdegemvaart.

Tegen eind maart 2022 moeten alle Inofer-gebouwen uit het straatbeeld verdwenen zijn, met uitzondering van het iconische erfgoedgebouw Socaré, dat in ere hersteld zal worden.

Alexander Vandersmissen, Burgemeester Stad Mechelen: "De oude Inofer-site ligt in een stadsdeel dat in het verleden zwaar geïndustrialiseerd is geweest. Het is vandaag een van de laatste vervallen sites in Mechelen. Met de sloopwerken trekken we definitief een streep onder een periode van storende leegstand. Het is meteen ook het échte begin voor het stadsvernieuwingsproject MALT. Met haar uitgelezen ligging vlakbij het station en de vaart heeft MALT alle troeven om uit te groeien tot een ideale plek om te wonen, te werken en te ontspannen in Mechelen”.

Ook voor Schepen van Stadsvernieuwing, Greet Geypen zijn de sloopwerken op Inofer belangrijk, omdat ze de lopende vernieuwing van de Mechelse stationsomgeving enkel maar versterken: “De vorige jaren werden verschillende mooie projecten gerealiseerd die onze stad langzaam maar zeker op de kaart zetten. Dat is hier niet anders, bovendien geeft het ook een impuls aan het economisch leven in onze stad op een ideale locatie, vlakbij het station. MALT kadert binnen de visie van het stadsbestuur op de herwaardering van de stationsomgeving, maar gaat ook samen met andere grote stadsontwikkelingsprojecten zoals de Ragheno-site of de Komet-site. Dit project werkt leegstand weg, waaronder een vervallen erfgoedgebouw en creëert woon- en werkgelegenheid op een kwalitatieve manier.”

Mijlpaal in ontwikkelingstraject

Voor de realisatie van dit reconversieproject worden sinds 2020 de krachten en knowhow gebundeld van enerzijds PSR, ontwikkelingsdivisie van Jan De Nul Group, voor haar ervaring in de herbestemming van complexe projecten en brownfields en anderzijds CODIC, als expert in kantoorontwikkeling en multifunctionele projecten. Sinds de verwerving van de oude Inofer-site hebben PSR-CODIC een omstandig voortraject doorlopen met de betrokken stadsdiensten, de buurt, alsook de ontwikkelaars van de aanpalende oude meubelfabriek-site. De projectpartners kijken ernaar uit om na deze belangrijke mijlpaal de vervolgstappen in het ontwikkelingstraject te kunnen aanvatten met als doel een vernieuwend reconversieproject in Mechelen te realiseren.

Johan Geeroms, Managing Director PSR (member of Jan De Nul Group):  “Dit project ligt ons nauw aan het hart, omdat het een schoolvoorbeeld is van de herbestemming van leegstaande en ondergewaardeerde sites, die een totaaloplossing vragen voor tal van uitdagingen o.a. op het vlak van mobiliteit, ontsluiting, milieu, erfgoed en circulair bouwen. We zijn verheugd dat de laatste sloopwerken op Inofer vandaag van start kunnen gaan en we kijken ernaar uit om later dit jaar ook de bodemsaneringswerken en een eerste bouwfase te kunnen opstarten samen met de milieu en civiele afdeling binnen Jan De Nul Group”.

Christophe Jacobs, Algemeen Directeur CODIC België: “Het iconische Socaré-gebouw zal een trekkersrol opnemen in Mechelen: samen met nog nieuw op te richten gebouwen, zal het te renoveren erfgoedgebouw in een autoluwe, uiterst toegankelijke en groene leefomgeving ruimte bieden aan 4.000 m² duurzaam wonen en 17.800 m² aan innovatieve kantoorconcepten. Voor alle toekomstige kantoorfuncties (nieuwbouw en renovatie) op de oude Inofer-site zetten wij in op het bekomen van een ‘Breeam Excellent Certificering’, een wereldwijd erkende methode voor het beoordelen en certificeren van een duurzaam gebouwde omgeving. Wij willen hiermee maximaal beantwoorden aan de huidige wensen en toekomstige eisen van nieuwe kantoorhuurders en binnen het project MALT bijdragen tot het verduurzamen van de Mechelse kantorenmarkt.”

Minder hinder

Het werfverkeer m.b.t. de huidige sloopwerken verloopt via een tijdelijke inrit ter hoogte van de Postzegellaan waarmee verkeershinder in de directe omgeving wordt vermeden. Na de sloopwerken zal volgens de huidige planning ook de nodige bodemsanering op het terrein in de lente van 2022 kunnen worden opgestart.

Voorziene start eerste bouwfase in najaar 2022

Volgend op de verkavelingsvergunning die eind 2021 bekomen werd, zal de komende maanden ingezet worden op het bekomen van de omgevingsvergunning van de verschillende gebouwen en functies. De start van de eerste bouwfase is volgens de huidige planning voorzien voor het najaar van 2022. De eerste bewoners worden verwacht tegen eind 2024. 

______________________________________________________________________________

Over MALT Mechelen

Vlakbij het vernieuwde station en de vaart, schrijft district MALT een nieuw Mechels stadsverhaal. Een energieke mix van eigentijds wonen, werken en ontspannen zet de oude Inofer-site die historisch deel uitmaakt van de oude mouterij ‘Malterie Vandermolen’ terug onder stroom. MALT brengt een duurzame en langverwachte opwaardering van een jarenlange onderbenutte site, waarbij het aanwezige erfgoed in ere hersteld wordt. Een groene en open leefomgeving biedt nog meer mogelijkheden voor de bestaande buurt, én voor alle toekomstige bewoners en gebruikers over verschillende generaties heen.
www.malt-mechelen.be

Over PSR
Jan De Nul Group legt zich sinds 1999 via haar dochtervennootschap PSR (Partner in Site Reconversion) toe op projectontwikkeling. Wij zetten in op complexe stadsvernieuwingsprojecten, hergebruik en (her)ontwikkeling van bestaande on(der)benutte sites die soms ook te kampen hebben met een historische milieuproblematiek. Dat past binnen een toekomstgerichte visie op stedenbouw en projectontwikkeling. Ons engagement voor grootschalige en kleinere vastgoedprojecten: een optimale ruimtelijke inpassing van het projectgebied in de onmiddellijke omgeving, architecturale kwaliteit, focus op duurzame projectontwikkeling en stakeholdermanagement. Dankzij de synergieën binnen Jan De Nul Group met onder meer de civiele en milieu divisies zijn wij in staat om totaaloplossingen te bieden via een integrale aanpak.
www.jandenul.com | www.psr.eu

Over Codic
Codic is al 50 jaar actief als gedreven vastgoedprojectontwikkelaar. De groep spitst zich toe op multifunctionele ontwikkelingen in Europa: van kantoorprojecten tot winkelcentra en woningen. In elk project wordt bijzondere aandacht besteed aan de creatie van een aangename leef- en werkomgeving. De basisprincipes van Codic zijn een sterke architecturale identiteit, de kwaliteit van de programmatie en de materialen, hoogstaande technologieën, verzorgde landschapsinrichting en een engagement van duurzame ontwikkeling in elk project. Perfect in lijn met zijn werkfilosofie integreert Codic vaak kunstwerken in zijn ontwikkelingen. Codic past zijn kennis toe in diverse Europese landen: België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Spanje en Roemenië.
www.codic.eu