CO2 PSL

Nu ook niveau 5 op de CO2-prestatieladder voor civiele en milieuwerken

Jan De Nul Group streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk voortdurend te verkleinen en doet dat via een doorgedreven energiemanagementsysteem met focus op lager energieverbruik en lagere emissies.

Sinds 2013 zijn baggeractiviteiten van Jan De Nul Group in de Benelux gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder, een instrument waarmee bedrijven het bewustzijn en de reductie van CO2 aantonen. We zijn trots mee te kunnen delen dat sinds 2020 ook de civiele werken in de Benelux en alle milieuwerken van Jan De Nul Group het hoogste niveau 5 hebben behaald.

We behaalden al verschillende opdrachten met gunningsvoordeel

De CO2-Prestatieladder is een meetinstrument en certificeringsschema om CO2-reductie te stimuleren. De overheid integreert het instrument dan ook in zijn aanbestedingen door de gecertificeerde bedrijven een gunningsvoordeel te bieden. Bedrijven die goed scoren op de ladder, tonen namelijk aan dat ze hun CO2-uitstoot reduceren. En zo heb je als bedrijf een streepje voor om opdrachten binnen te halen.

Dit certificatiesysteem kent niet alleen erkenning binnen de overheidssector. Ook andere klanten hechten groot belang aan de CO2-prestaties van bedrijven.

Het certificaat leverde Jan De Nul vandaag al enkele overheidsopdrachten met gunningsvoordeel op. Het gaat onder andere over de volgende aanbestedingen met aandacht voor het thema CO2 en duurzaamheid:

  • Onderhoudsbaggerwerk in Nieuwpoort
  • Baggerwerk Raversijde - Mariakerke
  • Civiel- en baggerwerk Oosterweelverbinding Scheldetunnel
  • Civiel werk Wegbrug Bissegem-Marke
  • Milieuwerk CAT-site Vilvoorde

Onze doelstellingen zijn ambitieus

De carbon footprint van de activiteiten die vallen onder de CO2-Prestatieladder bedragen voor zowel directe als indirecte emissies 56.312 ton CO2. Deze koolstofemissies zijn afkomstig uit:

Dat we niveau vijf hebben behaald, wil niet zeggen dat we nu gaan stilzitten, want sinds november 2020 hebben we ook de carbon footprint van de volledige Jan De Nul Group wereldwijd berekend en extern laten verifiëren volgens de ISO14064 standaard. Op basis daarvan implementeren we momenteel diverse CO2-reducerende initiatieven voor Jan De Nul Group.

Isabelle Herteleer, MVO-Manager bij Jan De Nul Group: “Dat we dit certificaat opnieuw behalen, is in de eerste plaats te danken aan de betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus. Verschillende afdelingen hebben hun steentje bijgedragen. Maar ook persoonlijke initiatieven van onze medewerkers hebben mee tot dit succes geleid. Zij durven na te denken over alternatieven om hun CO2-voetafdruk te verlagen, zoals een aanpassing van hun woon-werkverkeer, of verantwoord en bewust omgaan met de middelen die we binnen Jan De Nul ter beschikking krijgen.”