Offshore installatiewerken voor het TPC offshore windmolenpark in Taiwan gestart

Jan De Nul is gestart met de offshore installatie van de turbinefunderingen voor het TPC offshore windmolenpark. De eerste twaalf funderingspijlers zijn geïnstalleerd en de eerste exportkabel is nabij Fangyuan aan de westkust van Taiwan aan land gebracht.

Het TPC Offshore Windmolenpark bestaat uit 21 offshore windturbines. Deze turbines worden geïnstalleerd op funderingsjackets, die in de zeebodem verankerd worden door middel van vier stalen funderingspijlers. In een eerste fase zal Jan De Nul Group 44 pijlers voor 11 jackets in de zeebodem heien, waarvan nu 12 geïnstalleerd. Nog eens 40 funderingspijlers volgen later vanuit Zuid-Korea, waar ze gefabriceerd werden, naar Taiwan.

Voor deze installatiewerken chartert Jan De Nul Group het offshore installatieschip Aegir van de Nederlandse firma Heerema Marine Contractors.

“De uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft een ernstige impact op onze activiteiten”, zegt Peter De Pooter, Manager Offshore Renewables bij Jan De Nul Group. “Al hebben we de eerste hindernissen veroorzaakt door deze pandemie, ondertussen al kunnen nemen. We zijn blij dat we nu met de installatiewerken konden starten. We zijn vastbesloten om ons engagement voor de uitbreiding van offshore hernieuwbare energie onverminderd voort te zetten.”

Verbinding met de wal

Tegelijkertijd startte Jan De Nul’s kabellegger Willem de Vlamingh met de installatie van de onderzeese exportkabels. De eerste van vier kabels werd met succes naar het aansluitpunt aan land getrokken.

Door de aanwezigheid van een oesterkwekerij dicht bij de kust en een belangrijke vaarroute op het traject van de onderzeese kabels, moeten deze onderzeese kabels 21 meter onder de zeebodem worden geïnstalleerd. Jan De Nul Group boorde hiervoor vier pijpleidingen van elk 1 km lang de zeebodem in door middel van horizontaal gestuurde boringen (HDD). Voor deze werken vlak bij de kust mobiliseerde Jan De Nul Group twee van zijn graafmachines Starfish en schakelde de groep de hulp in van Hung Hua Construction uit Taiwan.

TPC Offshore Windmolenpark

Het contract voor het project ‘Taiwan Power Company Offshore Windfarm Phase 1 Project – Demonstration’ werd door Taiwan Power Company (TPC) op 30 april 2018 aan het consortium Jan De Nul-Hitachi gegund. Het project omvat de productie en installatie van 21 offshore windturbines, elk met een vermogen van 5,2 MW.

Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de installatie van de funderingen, de installatie van de windturbines, de levering en installatie van de offshore en onshore kabels en het upgraden van het elektrische substation. Hitachi Ltd. is verantwoordelijk voor de bouw, de montage en andere werken die verband houden met de offshore windturbines met benedenwindse rotor. Een bijzonder aspect van het ontwerp is dat de funderingen en windturbines bestand moeten zijn tegen cycloongolven en -winden en tegen seismische belastingen. Vervolgens is het consortium verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het offshore windmolenpark gedurende een periode van vijf jaar.