PSR en Codic herontwikkelen voormalige Inofer-site in Mechelen

PSR en Codic herontwikkelen samen de oude Inofer-site, vlakbij het treinstation van Mechelen. Beide projectontwikkelaars bundelen hun krachten en knowhow om met dit grootschalige reconversieproject bij te dragen tot de vernieuwing van de Mechelse stationsbuurt. Hierbij staan de noden van toekomstige generaties op het vlak van wonen en werken centraal.

Het multifunctionele project brengt 19.000 m² kantoorruimtes en 4.000 m² woonoppervlakte in een autoluwe en groene omgeving. Met de duurzame integratie van het erfgoedgebouw Socaré krijgt dit nieuwe stadsdeel een uitgesproken identiteit.

De ligging aan het vernieuwde station van Mechelen is een extra troef zowel voor de toekomstige bewoners als voor de kantoorgebruikers. Dit project is een meerwaarde op economisch én sociaal vlak voor de stad Mechelen. 

De start van de werken is voorzien voor de eerste helft van 2021.

Voor de realisatie van dit reconversieproject worden de krachten en knowhow gebundeld van enerzijds PSR, voor haar ervaring in de ontwikkeling en herbestemming van complexe projecten en brownfields, alsook de knowhow via zusterbedrijf Envisan, gespecialiseerd in de sanering en herontwikkeling van vervuilde sites, en anderzijds Codic, als expert in kantoorontwikkeling en multifunctionele projecten.

Johan Geeroms, Managing Director PSR (member of Jan De Nul Group):
“Dit project ligt ons nauw aan het hart, omdat het een schoolvoorbeeld is van de herbestemming van leegstaande en ondergewaardeerde sites waarbij we deze verouderde industriële invulling, na de sloop en sanering, herbestemmen tot een duurzame, multifunctionele (wonen, diensten en kantoren) stadsontwikkeling, met behoud van aanwezige bouwkundig erfgoed (Socaré gebouw) als rappel naar de rijke historiek. Deze ontwikkeling biedt PSR de opportuniteit een vernieuwde reconversie te realiseren op een unieke hotspot gezien het én een station-  als een watergebonden locatie betreft. We zijn verheugd de productieve en professionele samenwerking met de stad Mechelen in dit dossier te mogen verderzetten. ”

Christophe Jacobs, Algemeen Directeur Codic België:
“Onze meest recente ervaringen op Brussels Airport (met de projecten “Gateway” en “PassPort”) laten ons toe de wensen en huidige eisen van nieuwe kantoorhuurders nog beter te begrijpen. Het is belangrijk om efficiënte oplossingen aan de arbeidsmarkt te bieden. Door het openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk te maken wordt het probleem van de steeds toenemende verkeersdrukte aangegaan. Ook een uitstekende work-life balance en de nabijheid van diensten, hier uiteraard het stadscentrum, horen tot de oplossingen. Onze internationale ervaringen met multifunctionele stadsprojecten in Luxemburg, Parijs en Budapest, stellen ons in staat om nauwkeurige expertise te bieden over de behoeften van de steden.”

Voor deze transactie werd Codic bijgestaan door JLL en K-Law.

Nieuw leven rondom het station

Tot 2013 bevond zich op de site van 11.000 m² tussen de Postzegellaan, de Geerdegemvaart en Guldendal een perserij voor non-ferro metalen. Voorheen waren er ook een mouterij en een rubberfabriek (Le Caoutchouc Récupéré) gevestigd. De site werd verlaten toen de laatste gebruiker Inofer in faling ging en kampt sindsdien met tal van uitdagingen zoals leegstand en verwaarlozing. De opvolging van industriële activiteiten liet zijn sporen na in de ondergrond, waardoor de site eerst nog gesaneerd moet worden alvorens de herontwikkeling te kunnen opstarten. Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group, staat in voor de saneringswerken op Inofer. Door Envisan onmiddellijk te betrekken in de herontwikkelingsplannen, kon door een geïntegreerde aanpak van bodemsanering en herontwikkeling, de meest kosteneffectieve oplossing uitgewerkt worden. Een totaaloplossing waarbij Envisan de ontwikkelaar ontzorgt.

Deze onderbenutte site maakt plaats voor 12.000 m² nieuwe en 7.000 m² gerenoveerde kantooroppervlakte, 2.500 m² appartementen en 1.500 m² eengezinswoningen. Er komt een autoluwe en groene leefomgeving voor bewoners en kantoorgebruikers, met tal van geïntegreerde diensten zoals een café, een restaurant en een coworking ruimte, ook toegankelijk voor de omliggende buurt. Er wordt een gezamenlijke ondergrondse parking met 290 parkeerplaatsen voorzien.  

De opwaardering van de Inofer-site zal haar steentje bijdragen tot de vernieuwing van de Mechelse stationsbuurt. Om integratie van deze nieuwe wijk in de stationsbuurt nog te vergroten, wordt de toegangsweg langs de Postzegellaan verlaagd om op hoogte van de projectontwikkeling te brengen.

Architecturale kwaliteit en integratie van erfgoed

Architecturale kwaliteit staat centraal in dit herontwikkelingsproject. Dat vertaalt zich in een eigentijdse en duurzame architectuur, een hoogwaardige aanleg van de open groene ruimtes en een integratie van het historische Socaré-gebouw. De industriële ‘look & feel’ van dit pand blijft behouden als knipoog naar de geschiedenis van de site.

Het overkoepelende masterplan voor het projectgebied werd uitgetekend door Sculp.IT Architecten. De verdere uitwerking van de verschillende gebouwen en functies ligt bij een team van complementaire architecten, waarbij Jaspers-Eyers de lead zal nemen.

Voor de kantoorgebouwen zal maximaal ingezet worden op een BREEAM Very Good certificering. De renovatie van het Socaré-gebouw wordt toevertrouwd aan Callebaut Architecten, een gevestigde waarde in het renoveren van erfgoedgebouwen.

Landschapsarchitect Avant Garden staat in voor de inrichting van de open en groene ruimte. Een vlotte doorwaadbaarheid en belevingswaarde voor zachte weggebruikers staan daarbij centraal. De nieuwe wijk krijgt een aaneenschakeling van wandel- en fietspaden, verticale en horizontale groenzones, groendaken en tal van gezellige pleintjes.

Over PSR

Jan De Nul Group legt zich sinds 1999 via haar dochtervennootschap PSR (Partner in Site Reconversion) toe op projectontwikkeling. Wij zetten in op complexe stadsvernieuwingsprojecten, hergebruik en (her)ontwikkeling van bestaande on(der)benutte sites die soms ook te kampen hebben met een historische milieuproblematiek. Dat past binnen een toekomstgerichte visie op stedenbouw en projectontwikkeling. Ons engagement voor grootschalige en kleinere vastgoedprojecten: een optimale ruimtelijke inpassing van het projectgebied in de onmiddellijke omgeving, architecturale kwaliteit, focus op duurzame projectontwikkeling en stakeholdermanagement. Dankzij de synergieën binnen Jan De Nul Group met onder meer de civiele en milieu divisies zijn wij in staat om totaaloplossingen te bieden via een integrale aanpak.
www.jandenul.com

Over Codic

Codic is al 50 jaar actief als gedreven vastgoedprojectontwikkelaar. De groep spitst zich toe op multifunctionele ontwikkelingen in Europa: van kantoorprojecten tot winkelcentra en woningen. In elk project wordt bijzondere aandacht besteed aan de creatie van een aangename leef- en werkomgeving. De basisprincipes van Codic zijn een sterke architecturale identiteit, de kwaliteit van de programmatie en de materialen, hoogstaande technologieën, verzorgde landschapsinrichting en een engagement van duurzame ontwikkeling in elk project. Perfect in lijn met zijn werkfilosofie integreert Codic vaak kunstwerken in zijn ontwikkelingen. Codic past zijn kennis toe in diverse Europese landen: België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Spanje en Roemenië.
www.codic.eu