Rambiz voert een spectaculaire liftingsoperatie uit in de haven van Zeebrugge

Tijdelijke vereniging Soetaert-Jan De Nul voerde met het hijsschip Rambiz een spectaculaire liftingsoperatie uit in de haven van Zeebrugge. Een volledige sluisdeur van de Pierre Vandammesluis werd losgekoppeld, uit het water getild en overgebracht naar de achterhaven. Een zeldzaam staaltje vakmanschap, want de sluisdeur weegt meer dan 2.300 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (66 m x 11 m x 25 m). De spectaculaire operatie maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. "We investeren 120 miljoen euro in de Pierre Vandammesluis, want we kiezen resoluut voor groei in Zeebrugge", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Renovatie van 120 miljoen euro

Schepen hebben twee mogelijkheden om de achterhaven van Zeebrugge te bereiken: via de Visartsluis en via de Pierre Vandammesluis. De Visartsluis (°1907) is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de hedendaagse scheepvaart. De Vlaamse Regering bereidt daarom een investering voor van
1 miljard euro in een nieuwe Visartsluis. De Pierre Vandammesluis (°1984) wordt vandaag druk gebruikt, maar is toe aan een grondige renovatie. Vlaanderen investeert 120 miljoen euro in een gefaseerde renovatie, die afgerond moet zijn tegen de zomer van 2023.

Operatie duurt 19 uur

Als onderdeel van de renovatie wordt vandaag een sluisdeur uit de deurkamer gevaren en in de achterhaven aan wal gebracht. Het gaat om de meest zeewaartse deur, die het meest te lijden heeft onder de getijden. De Pierre Vandammesluis bestaat in totaal uit 2 sluishoofden met elk 2 roldeuren en
2 beweegbare bruggen. Een enkele sluisdeur weegt meer dan 2.300 ton en heeft de afmetingen van een kwart voetbalveld (66m x 11m x 25m). Voor de operatie wordt gebruik gemaakt van het hijsschip 'Rambiz': een drijvende bok die een gewicht van meer dan 3.300 ton kan tillen. De hele liftingsoperatie neemt naar schatting 19 uur in beslag. Er zijn ongeveer 50 mensen bij betrokken.

Onderhoudswerken aan sluisdeur, deurkamer en deurloop

De liftingsoperatie maakt de weg vrij voor onderhoudswerken aan de deurkamer en de deurloop. Het gaat onder meer om reinigings- en schilderwerken en het vernieuwen van rails en geleidingsrails. In de achterhaven gebeuren er onderhoudswerken aan de sluisdeur zelf. Er wordt een stelling rond de sluis gezet. Oesters en slib worden verwijderd. De mechanische onderdelen worden nagekeken, nieuwe technologieën en systemen worden geïnstalleerd en de deur wordt opnieuw geschilderd. Voorjaar 2019 wordt de deur teruggebracht naar de sluis.

Goede samenwerking tussen overheid en privé

De renovatie van de Vandammesluis is een grootscheepse en zeer complexe operatie, die alleen mogelijk is dankzij de goede samenwerking tussen verschillende partners. De Tijdelijke Vereniging Soetaert-Jan De Nul heeft als hoofdaannemer de leiding over de liftingsoperatie van de sluisdeur. Daarnaast zijn nog meer partijen nauw betrokken: verschillende onderaannemers, meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de afdeling Elektromechanica & Telematica van het Agentschap Wegen & Verkeer en diverse externe partijen, zoals het studiebureau SBE en het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ).