Renovatie Leopold II tunnel van start deze zomer

Vandaag kondigden Brussels Minister-President Rudi Vervoort, Minister van Mobiliteit Pascal Smet en Minister van Financiën Guy Vanhengel de start van de renovatie van de Leopold II-tunnel aan. De persconferentie ging gepaard met de ondertekening van een renovatie- en onderhoudscontract voor de komende 25 jaar. Het Consortium CIRCUL 2020 met Jan De Nul, Besix en Engie-Fabricom zal de werken en het onderhoud uitvoeren. Hun offerte kwam als beste uit de bus na een Europese onderhandelingsprocedure.

“Om de impact op het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken mag de tunnel enkel tijdens de vakantiemaanden juli en augustus volledig afgesloten worden voor werken en tijdens het jaar in de nachten van zondag tot donderdag. Tijdens de dag en op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de tunnel buiten de zomer open voor het verkeer,” aldus Minister van Mobiliteit Pascal Smet.

De voorbereidende werken zullen van start gaan in mei 2018. In het kader van de werf zullen een reeks begeleidende maatregelen worden genomen om de mobiliteit zo vlot als mogelijk te laten verlopen.

“Na de werken in de Stefania-, Montgomery-, Rogier-, Troon-, Naamse Poort-, Hallepoort- en Reyers-tunnels zetten we een nieuwe belangrijke stap in de uitvoering van ons renovatieprogramma,” zegt Minister van Mobiliteit Pascal Smet.

De Leopold II-tunnel werd in 1986 gebouwd en maakt de verbinding tussen de Basiliek van Koekelberg en de kleine Brusselse ring. Met zijn 2.5 kilometer is hij de langste en een van de meest complexe Brusselse verkeerstunnels. Hij wordt dagelijks in elke richting gebruikt door 40.000 Brusselaars en pendelaars. De inspectierondes in 2015 en 2016 ter voorbereiding van het meerjareninvesteringsprogramma voor de renovatie van de tunnels wezen uit dat de tunnel aan een grondige renovatie toe is. Zowel de waterwering, de rijweg als de elektromechanica moeten vernieuwd worden. Ook asbest dat ingekapseld zit in bepaalde voegen en verf moet verwijderd worden. Daarnaast worden alle nooduitgangen vernieuwd en worden er 17 nieuwe bijgebouwd, in lijn met de Europese veiligheidsvoorschriften. Tot slot komt de tunnel ook in een nieuw jasje: zowel de verlichting als de scenografie worden grondig vernieuwd.

In juli 2016 lanceerde de Brusselse Regering een Europese onderhandelingsprocedure  voor de renovatie en het onderhoud van de Leopold II tunnel waarbij voor een privaat publieke samenwerking gekozen werd in een DBM-formule (Design-Build-Maintain). In deze formule wordt de renovatie in het contract gekoppeld aan een onderhoudsfase van 25 jaar. Door de aannemers ook verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van de tunnel in de periode nadien wordt de kwaliteit van de renovatie gewaarborgd. Vijf consortia dongen mee naar het contract en uiteindelijk kwam Circul 2020 als beste uit de bus. Het contract is goed voor 462.6miljoen euro voor de komende 28 jaar (3 jaar werken + 25 jaar onderhoud), waarvan 264.7 miljoen euro naar de renovatie gaat. Daarnaast is er 13.1 miljoen euro voor de onderhoudskost tijdens de werken voor de onderhoudskosten tijdens de werken (het onderhoud wordt vanaf de start van de werf overgedragen) en 4.5 miljoen financieringskost. Voor de onderhoudsfase van 25 jaar is 180.3 miljoen euro voorzien. 31 miljoen van de renovatiekost wordt ingehouden bij de betaling zal pas gedurende de loop van het contract gespreid worden betaald, hetgeen een extra garantie is voor de overheid voor het naleven van het contract. 

“Het consortium Circul 2020 bestaat uit drie solide partners: BESIX, Jan De Nul en ENGIE Fabricom. Door onze krachten te bundelen, beschikken we over een uitgebreide expertise voor de renovatie van tunnels die we ten diensten stellen van de regio Brussel Hoofdstad en alle gebruikers van de tunnel. Met onze offerte wensen we een maximale beschikbaarheid en veiligheid van de tunnel te garanderen. Daarom werd gekozen voor de meest moderne uitrusting en back-up systemen voor diverse installaties,” aldus Filip Cocquereaux, voorzitter van het consortium Circul 2020.

Om de impact van de werf op de mobiliteit te beperken had de Brusselse Regering in het bestek de tunnelsluitingen beperkt tot de vakantiemaanden juli en augustus (24/7) en de nachten (22h-06h) van zondag tot en met donderdag. Buiten de zomervakantie is de tunnel dus overdag tijdens de week open en ook op vrijdag- en zaterdagnacht blijft hij open voor verkeer. Het opgelegde maximum van 39 maanden werf wordt gerespecteerd door het consortium.

Nu de aannemer is aangesteld en de start van de werf bekend is wordt er door Brussel Mobiliteit in samenwerking met de MIVB, de Lijn, de NMBS, het Vlaamse Gewest, de betrokken gemeenten en hulpdiensten gewerkt aan een pakket begeleidende maatregelen. Er zal breed gecommuniceerd worden over de impact van de werf zowel voor de pendelaars als voor de Brusselaars en de omwonenden in de werfzone. Er wordt een ombudsman aangesteld voor alle vragen rond de werf en Brussel Mobiliteit werkt momenteel in overleg met de verschillende partners waaronder de gemeenten een mobiliteitsplan uit voor de zone. Andere werven in de zone worden afgesteld en gecoördineerd met de Leopold II-werf. Tot slot wordt samen met de openbaar vervoersoperatoren onderzocht op welke manier het aanbod voor openbaar vervoer kan verhoogd worden. Het hele pakket aan begeleidende maatregelen moet tegen de eerste zomer klaar zijn om uitgerold te worden.