Rives Ardentes, de toekomstige ecowijk van Luik, komt er nu echt wel snel aan

Willy Demeyer, burgemeester van de stad Luik, heeft vandaag de eerste ‘symbolische’ steen gelegd in aanwezigheid van NEO-LEGIA – een consortium van ontwikkelaars Jan De Nul Group, Willemen Groep en CIT Blaton - en Philippe Lallemand, CEO van Ethias. Zo is de langverwachte herontwikkeling van start gegaan van het stadsdeel Coronmeuse tot een gemengd, duurzaam en gezellig woongebied langs de Maas.

Met deze ‘symbolische’ eerstesteenlegging voor de ecowijk Rives Ardentes, willen de publiek-private partners, de Stad Luik en NEO-LEGIA, de aandacht vestigen op de manier waarop hun oorspronkelijke ambities vandaag op het terrein vorm krijgen.

Deze nieuwe manier van leven en wonen in de stad is een voorbeeld voor de toekomst. De wijk Rives Ardentes brengt wonen, werken en leven op één plek samen, met een focus op zachte mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Alle generaties vinden er hun gading, en het enorme verkoopsucces bevestigt dat. Op dit ogenblik zijn er al meer dan 140 van de 200 reeds vergunde wooneenheden gereserveerd.

Vandaag hebben de burgemeester en het consortium van ontwikkelaars het symbolische startschot gegeven voor de bouwwerken. De genodigden scheepten in op het île Monsin en voeren naar het stadsdeel Coronmeuse waar zij een voorproefje kregen van de toekomstige wijk.

Rives Ardentes - Eerste Steen
Symbolische eerstesteenlegging door Waals Minister van Lokale Besturen en Wonen Christophe Collignon, Burgemeester van Luik Willy Demeyer, Frédéric Loriaux (CIT Blaton), Philippe Lallemand (ETHIAS), Dirk Van Rompaey (Jan De Nul Group), Johan Willemen (Willemen Groep). 

Willy Demeyer, burgemeester van Luik: De ontwikkeling van dit programma, samen met de privésector en binnen het wettelijke kader van de concurrentiedialoog, is een primeur in Wallonië. Zowel wat betreft de omvang als de kenmerken ervan. En daar mogen we trots op zijn. Ik ben ook zeer verheugd dat 10% van de woningen is gereserveerd voor mensen met een gemiddeld inkomen, wat een sociale mix mogelijk maakt, een wezenlijk onderdeel van de Luikse geest."

Frédéric Loriaux, bestuurder-directeur van CIT Blaton:Rives Ardentes is een duurzaam voorbeeldproject in België. Wij hebben ervoor gekozen om 80% van de totale oppervlakte als open ruimte te behouden. Wij hebben doelbewust geopteerd voor leefbaarheid door voorrang te verlenen aan de zachte mobiliteit. Daarvoor bouwen we een ondergrondse parking met 1.000 parkeerplaatsen. Ook de nieuwe tramlijn zal tot in deze ecowijk doorgetrokken worden. Rives Ardentes wordt een autoloos stadsdeel met respect voor de natuur en het cultureel erfgoed: wij renoveren de historische gebouwen ‘l’Equerre’ en ‘Le Grand Palais’ en integreren ze perfect in dit hedendaagse concept.”

Dirk Van Rompaey, directeur civiele werken bij Jan De Nul Group:Wij kiezen ook doelbewust voor duurzaamheid bij de uitvoering van de werken. We hergebruiken oude blootgelegde funderingen voor de versteviging van infrastructuurwerken. We saneren eerst de sites en voeren de uitgegraven grond via het water af. Op dit ogenblik hebben we al 71.000 m³ materiaal afgevoerd - waaronder grond, klinkers, asfalt, maar ook beton. Op die manier hebben we 1.300 vrachtwagens uitgespaard. Deze saneringswerken worden gefinancieerd door het Europese Fonds EFRO en SPAQUE. Onze ecologische voetafdruk is aanzienlijk gedaald, iets wat volledig past binnen het concept van de ecowijk Rives Ardentes.”

Rives Ardentes is een duurzaam voorbeeldproject in België. Wij hebben ervoor gekozen om 80% van de totale oppervlakte als open ruimte te behouden. Wij hebben doelbewust geopteerd voor leefbaarheid door voorrang te verlenen aan de zachte mobiliteit.

Frédéric Loriaux

Bestuurder-directeur van CIT Blaton

By night

De ecowijk Rives Ardentes zal een echte stadswijk zijn met een mix aan functionaliteiten

In het stadsdeel Coronmeuse, dat 25 hectaren beslaat, ontwikkelt NEO-LEGIA in partnerschap met de stad Luik de nieuwe ecowijk Rives Ardentes. De herinrichting van de wijk waar in 1930 en 1939 wereldtentoonstellingen plaats vonden, werd in 2017 toegekend aan NEO-LEGIA.

Het gaat om een project met een mix aan functionaliteiten: er komen 1.325 verschillende woningen, net als ruimte voor kantoren, buurtwinkels, restaurants en diensten, een dienstwoning, twee crèches, sportvoorzieningen, ...

De opmerkelijke gebouwen ‘l'Equerre’ en ‘Le Grand Palais’ krijgen een opknapbeurt en een nieuwe bestemming.

Ongeveer 80% van de totale oppervlakte blijft voorbehouden voor open en groene ruimten zoals parken, tuinen en water, inclusief een plein met een fontein.

Een nieuwe tramlijn, een jachthaven en twee fiets- en voetgangersbruggen zullen zorgen voor de verbinding tussen Rives Ardentes en de omgeving.

Meer informatie over de ecowijk Rives Ardentes

Rives Ardentes is een ecowijk gelegen tussen de Maas en het dok, ter hoogte van het stadsdeel Coronmeuse. Dit grootschalige Luikse immobiliënproject wordt gekenmerkt door een ambitie die heel wat verder reikt dan het bouwen van woningen: de doelstelling bestaat erin om een gezellige ruimte te creëren waar ecologie centraal staat. Een omgeving die enkel toegankelijk is voor voetgangers bovengronds en de zachte mobiliteit stimuleert door de auto's te bannen naar een ondergrondse parking om de verontreiniging en de geluidshinder te beperken. Er worden tuinen en moestuinen ter beschikking gesteld