Schepen van Jan De Nul krijgen als eerste de nieuwe Bureau Veritas-certificering voor extreem lage emissies

Bureau Veritas (BV), een wereldleider op het gebied van testing, inspectie en certificering, heeft een nieuwe certificering ontwikkeld voor de prestaties van Ultra-Low Emission vessels (ULEv’s). De nieuwste sleephopperzuigers van Jan De Nul Group, de Sanderus, Ortelius, Tristão Da Cunha, Afonso De Albuquerque en Diogo Cão, zijn de eerste schepen die deze certificering toegekend hebben gekregen.

De ULEv’s van Jan De Nul zijn speciaal ontworpen voor een zo laag mogelijke uitstoot en werden onder andere uitgerust met een tweefasig katalytisch filtersysteem, waardoor ze zelfs de strengste emissienormen overtreffen.

De ULEv-certificering is de nieuwste erkenning van Bureau Veritas voor lage-emissieschepen. Ze kan worden toegekend aan schepen die beter presteren dan de bestaande MARPOL-emissienormen. De vrijblijvende certificering heeft betrekking op de luchtkwaliteit, waaronder koolwaterstoffen, koolstof, NOx en stofdeeltjes, en ook op het deeltjesaantal. Scheepseigenaars die hun vloot willen onderscheiden, kunnen met de ULEv-certificering aantonen dat ze zich ten volle inzetten voor de bescherming van het milieu.

Laurent Leblanc, Senior Vice President Technical & Operations at bureau Veritas Marine & Offshore: “Tegenwoordig neemt milieubehoud een centrale plaats in bij alle innovatiestrategieën. Dankzij de expertise van Bureau Veritas en onze inzet voor het milieu hebben we een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van normen voor lage-emissieschepen, en nu zijn we er trots op dat we Jan De Nul kunnen begeleiden bij zijn duurzaamheidsmissie. BV juicht het initiatief van Jan De Nul toe om zijn schepen nog milieuvriendelijker te maken dan de vereisten van de toepasbare maritieme regelgeving voorschrijven. Bureau Veritas is er trots op om samen met scheepseigenaars aan hun duurzaamheidsmissie te kunnen werken en hen daarin te kunnen ondersteunen.”

Patrick Jan, Product Manager bij Bureau Veritas Marine & Offshore, licht toe: “De bijkomende klassecertificering ULEv (voor Ultra-Low Emission vessel) omvat de meest geavanceerde normen voor het vermogen van een schip om een zo laag mogelijke hoeveelheid verontreinigende gassen en deeltjes uit te stoten. Ze is zeker een belangrijke mijlpaal in ons streven naar een kleinere maritieme impact op het milieu.”

Naast designoplossingen zet Jan De Nul Group zich ook in voor 100% hernieuwbare brandstof als een erkend en duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Sinds eind 2019 is in Zeebrugge de eerste sleephopperzuiger van de groep actief die voor 100% op biobrandstof werkt. Jan De Nul Group overweegt om deze overstap ook te maken voor zijn andere baggerschepen.

Michel Deruyck, Hoofd Energie bij Jan De Nul Group: "Luchtvervuiling is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Maritieme werken vinden vooral plaats langs de kust en in de buurt van havens en dichtbevolkte gebieden. De baggerindustrie is slechts verantwoordelijk voor 0,1% van de totale uitstoot van het scheepsverkeer wereldwijd, maar toch voelen we ons persoonlijk betrokken bij deze problematiek en zien we het als een van onze belangrijkste missies om hier wat aan te doen."

Jan De Nul streeft ernaar om de voetafdruk van zijn maritieme activiteiten op de luchtkwaliteit en het klimaat zo klein mogelijk te houden, en rust daarom zijn nieuwste schepen uit met een sterk geavanceerd uitlaatgasfiltersysteem bestaande uit een Selective Catalytic Reduction (SCR)-katalysator en een Diesel Partikel Filter (DPF). Met de nieuwe certificering tonen we aan dat we ons volledig inzetten voor een schonere en groenere scheepvaartsector.

Bureau Veritas ontwikkelde de ULEv-certificering, die voor het eerst werd gepubliceerd in 2019, door de Stage V-emissienormen van de Europese Commissie zorgvuldig aan te passen aan de specifieke behoeften van zeeschepen. De bestaande normen werden oorspronkelijk ontwikkeld voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor weggebruik bestemde mobiele machines, waaronder binnenvaartschepen, maar de experts van Bureau Veritas hebben ze herzien om nauwkeurige normen te kunnen ontwikkelen voor zeeschepen. De nieuwe baggerschepen van Jan De Nul weerspiegelen de inzet voor een betere luchtkwaliteit en een kleinere operationele impact.