Wereldprimeur in België: eerste 100% duurzame strandsuppleties

Jan De Nul helpt Vlaamse Overheid met haar klimaatambities

Jan De Nul Group mag zich de eerste baggeraar noemen die 100% duurzame strandsuppleties uitvoert. Bovendien voor de Belgische kust. Vanaf 1 februari zal Jan De Nul in opdracht van de Vlaamse Overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), zo’n 500.000 kubieke meter zand op het strand van Raversijde aanbrengen. Het materieel dat Jan De Nul voor deze bagger- en grondwerken zal inzetten, beantwoordt aan de strengste duurzaamheidsnormen.

Dit zijn ambitieuze doelstellingen die Jan De Nul Group haalt dankzij een duurzame koers die de baggeraar al enige tijd vaart. Midden 2019 engageerde de baggeraar zich contractueel al om jaarlijks 15% minder CO₂ uit te stoten bij de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort, eveneens in opdracht van Agentschap MDK. Nooit eerder behaalde een baggeraar in een commerciële toepassing op een project een CO₂-uitstootvermindering van deze omvang.

“Agentschap MDK geeft ons opnieuw de kans om de industrie te tonen dat deze ambitieuze doelstellingen haalbaar zijn. En daar zijn we best fier op,” zegt Bart Praet, Afdelingshoofd Baggerwerken Benelux. “Als je alle technologische mogelijkheden die er vandaag zijn, aanwendt, kom je al een heel eind op het transitiepad naar 2030. We hopen dat andere overheden hier een voorbeeld aan nemen en maximaal zullen inzetten op aanbestedingen met voldoende gunningsvoordeel voor duurzame oplossingen.”

Betere luchtkwaliteit dankzij biobrandstof en uitstootvermindering tot 90%

Voor de baggerwerken in Raversijde zet Jan De Nul Group in op duurzame brandstof. Het baggerschip Pedro Álvares Cabral zal tijdens de werken op 100% duurzame drop-in biobrandstof varen. Dat is een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van oliën uit plantaardige afvalstromen en dus niet van voedselgewassen. ‘Drop-in’ houdt in dat motoren niet aangepast moeten worden om deze biobrandstof te kunnen gebruiken.

Deze duurzame variant reduceert niet alleen de CO₂-uitstoot, er belandt ook fors minder fijnstof in de lucht. De verbranding gebeurt heel wat efficiënter dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie.

Voor de grondwerken op het strand mobiliseert Jan De Nul de meest geavanceerde bulldozers en graafkranen, allemaal voorzien van uitlaatgasfiltersystemen. En het projectmanagementteam ter plaatse zal kunnen beschikken over de nieuwste generatie van ecologische werfkantoren, voorzien van goed isolerende materialen en een warmtepomp.

Hierdoor reduceert Jan De Nul Group zijn CO2-uitstoot met 90% en zijn NOx-uitstoot en energieverbruik in de werfkantoren met 80%.

“We gebruikten deze duurzame biobrandstof al voor verschillende schepen in de Benelux,” licht Michel Deruyck toe, Hoofd Energiecel bij Jan De Nul Group. “Van alle baggeraars hebben we hier met zekerheid al de meeste ervaring in. Intussen staan we niet stil en bekijken we ook mogelijke alternatieven. We geloven namelijk sterk in diversificatie waarbij we verschillende soorten duurzame, koolstofneutrale brandstoffen gaan inzetten voor onze vloot met als doel onze uitstoot drastisch te verminderen. Decarbonisatie staat hoog op de agenda bij Jan De Nul en wordt doorheen de hele firma gedragen, op commercieel, operationeel en technisch vlak. We streven er altijd naar om verder te gaan dan wat ons wordt opgelegd. We go for zero.”

Decarbonisatie staat hoog op de agenda bij Jan De Nul en wordt doorheen de hele firma gedragen, op commercieel, operationeel en technisch vlak. We streven er altijd naar om verder te gaan dan wat ons wordt opgelegd. We go for zero.

Michel Deruyck

Head Energy Department Jan De Nul Group

Jan De Nul helpt de klimaatambities van de Vlaamse Overheid waar te maken

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) bevestigt met deze aanpak en de keuze voor Jan De Nul opnieuw hoe het een voortrekker is binnen de Vlaamse overheid om de reductiedoelstellingen voor België te halen. Binnen de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 streeft ons land een reductie van 85% van broeikasgasemmissie na in vergelijking met 2005.

“Als de maritieme overheidspartner willen we op alle mogelijke manieren inzetten op het beperken van onze milieu-impact. Bij de bestekken die we in de markt zetten, besteden we dan ook bijzondere aandacht aan milieucriteria. Dat leidt vandaag al tot concrete CO₂-reductie door de milieuvriendelijke uitvoering van de bagger- en suppletiewerken op basis van de initiatieven van de aannemers waarmee we samenwerken,” zegt administrateur-generaal Nathalie Balcaen.

Na Raversijde is Knokke aan de beurt

Eind februari verhuist het team met al het bagger- en grondmaterieel voor een zestal weken naar het strand van Duinbergen bij Knokke. Daar zal het team het strand met zo’n 900.000 kubieke meter gebaggerd zand ophogen om onze kust te beschermen tegen het geweld van de zee. Deze werken passen in het kader van het Masterplan Kustveiligheid.

Bij uitvoering van maatregelen hanteert MDK het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Waar het aangewezen is creëert MDK een breder en hoger strand, waar het niet anders kan voorziet het agentschap stormmuren of een stormvloedkering.

Zandsuppleties blijven echter nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Bovendien creëren suppleties een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen hebben. Naast de stranden in Raversijde en Duinbergen komen dit voorjaar ook nog Bredene en Wenduine West aan de beurt.

Leer meer in het belevingscentrum in Knokke

Nieuwsgierige passanten krijgen de kans om meer te leren over de werken en de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Overheid in het daartoe speciaal opgerichte belevingscentrum op de zeedijk in Knokke-Heist. Vanop het panoramische dak krijgen ze een unieke blik op de werken.