Zonnepanelen op zee binnenkort een realiteit

Offshore zonnetechnologie op zee als logische volgende stap op de energiemarkt

Een consortium van Tractebel, Jan De Nul Group, DEME, Soltech en Universiteit Gent kondigt trots de lancering aan van een innovatief project op het vlak van zonnetechnologie op zee. De partners zijn er rotsvast van overtuigd dat fotovoltaïsche zonnepanelen op zee één van de belangrijkste bronnen van groene energie zijn voor de toekomst. Als dat op diezelfde locatie gecombineerd wordt met aquacultuur en offshore windenergie, dan maakt deze innovatieve technologie het bovendien mogelijk om de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken. 

Offshore zonnetechnologie op zee als logische volgende stap op de energiemarkt

Als de kostprijs van de technologie voor fotovoltaïsche zonne-energie blijft dalen, dan is de evolutie naar offshore toepassingen (hoge golven) de logische volgende stap na drijvende zonnepanelen op meren en dammen en offshore toepassingen (lage golven) in lagunes en andere beschutte omgevingen. Factoren zoals beperkte beschikbaarheid van land, grootschalige standaardisering en NIMBY-effect zullen waarschijnlijk bijdragen aan de groei van de markt voor offshore zonne-energie, net zoals dat het geval was voor windenergie. Die uitbreiding kan in het algemeen gezien beschouwd worden als een stap richting verdere ontwikkeling van de Blauwe Economie die steden op het water, offshore energiehubs, ... stimuleert.

Een uitdagende omgeving

Zonne-energie toepassen in een ruigere offshore omgeving zorgt ervoor dat de bestaande fotovoltaïsche zonnepanelen aangepast moeten worden zodat ze bestand zijn tegen zout water, sterke stromingen en hoge golven. Bovendien moet er een drijvende structuur ontworpen worden  die een kosten competitieve oplossing toelaat.  Ten slotte wordt van bij het begin ook de integratie van de drijvende zonnepanelen in het ecosysteem onderzocht, zodat de impact zoveel mogelijk beperkt wordt.

Een consortium met een bewezen staat van dienst

De partners van het consortium brengen alle nodige vaardigheden en expertise bijeen om van dit innovatieve project een succes te maken.  Terwijl Tractebel een sterke reputatie geniet in engineering voor fotovoltaïsche technologie en offshore engineering, zijn DEME en Jan De Nul Group dan weer uiterst ervaren in werkzaamheden op zee en zijn ze betrokken bij de ontwikkeling en installatie van heel wat windparken. Soltech is expert in gespecialiseerde fotovoltaïsche zonnepanelen en de Universiteit Gent is één van de toonaangevende kenniscentra inzake offshore engineering, aquacultuur en ecosysteemstudies.

Een gezamenlijk initiatief van de industrie en de overheid

Het consortium werd, onder leiding van Tractebel, opgericht in het kader van de Vlaamse Blauwe Cluster en wordt sterk ondersteund door VLAIO. Dit project beschikt over een budget van ongeveer € 2 miljoen, wat het resultaat is van een samenwerking tussen de industrie en overheidssteun. Met die middelen wil het consortium nieuwe concepten ontwikkelen en testen uitvoeren in het laboratorium en in de praktijk om zo de eerste stappen te zetten in de richting van de commercialisering van de technologie.  

Een baanbrekende oplossing

De partners van het consortiums zijn de eersten in België die onderzoek doen naar deze oplossing voor offshore zonne-energie. Het is hun ambitie om als eerste offshore zonne-energieparken op te zetten in de Noordzee, eventueel in combinatie met windparken en/of aquacultuur. Op die manier positioneren de partners zich binnen deze nieuwe en snel evoluerende markt. 

Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group: ” We zijn trots dat we deel uitmaken van dit onderzoeksprogramma en deze innovatieve oplossing. Jan De Nul is sterk overtuigd van offshore duurzame energiebronnen en kijkt ernaar uit om alternatieve oplossingen zoals drijvende fotovoltaïsche zonnepanelen uit te werken als deel van de toekomstige offshore energiemix. Daarom willen we onze krachten bundelen met de industrie en de overheid om deze duurzame oplossing in een sneller vaarwater te brengen.”

Denis Lohest, CEO van Tractebel in België: ”Dit baanbrekend initiatief sluit perfect aan bij de ambitie van Tractebel om een wereldspeler te worden inzake offshore engineering voor energieproductie, -opslag en -transport. In navolging van onze actieve betrokkenheid bij één van 's werelds eerste drijvende windparken is het nu een grote eer voor ons om samen te werken met de belangrijkste energiespelers voor de ontwikkeling van een nagelnieuwe technologie voor offshore zonnepanelen op locaties met hoge golven.

Luc Vandenbulcke, CEO van DEME: “Bij DEME hebben we er alle vertrouwen in dat offshore zonnetechnologie (hoge golven) een belangrijke rol kan spelen bij het verwezenlijken van een duurzame energie-overgang. Dankzij onze knowhow, hightech uitrusting en innovatieve oplossingen, zijn we altijd al een pionier geweest op de markt van de hernieuwbare energie. We kijken er dan ook naar uit om met onze consortiumpartners samen te werken en 's werelds eerste offshore zonne-energiepark op een locatie met hoge golven in België te ontwikkelen en te installeren.”

Stefan Dewallef, Product Development Manager bij Soltech: “Soltech kijkt uit naar de uitdaging om fotovoltaïsche panelen te ontwikkelen die geschikt zijn voor op zee en die bestand zijn tegen de ruige offshore omstandigheden.”

Dr. ir. Margriet Drouillon, Senior Business Developer bij Universiteit Gent: ”Dit multidisciplinaire project sluit perfect aan bij de sterke inspanningen van de Universiteit Gent om haar Onderzoek & Ontwikkeling op het vlak van mariene/maritieme wetenschappen en Blauwe Groei in het algemeen uit te breiden. Met het Laboratorium voor Aquacultuur, de Afdeling Milieutoxicologie en de Afdeling Maritieme Techniek beschikken we over drie gespecialiseerde onderzoeksgroepen die hun steentje bijdragen aan het project.”

Jan De Nul is sterk overtuigd van offshore duurzame energiebronnen en kijkt ernaar uit om alternatieve oplossingen zoals drijvende fotovoltaïsche zonnepanelen uit te werken als deel van de toekomstige offshore energiemix.

Philippe Hutse

Offshore Director bij Jan De Nul Group