Jan Fordeyn
Eilanden die een cruciale rol spelen in de energietransitie die de hele wereld in de ban houdt. Europa en de Noordzee staan in poolpositie.
Energietransitie
Hernieuwbare energie legt bij overproductie de duimen voor fossiele energie. Dat tij moet keren.