JDN Insights alternatieve fuels
Internationaal beleid voor vergroening in de scheepvaart blijft uit. Private bedrijven nemen zelf het initiatief met onderzoek naar alternatieve brandstoffen.
Jan Fordeyn
Eilanden die een cruciale rol spelen in de energietransitie die de hele wereld in de ban houdt. Europa en de Noordzee staan in poolpositie.
Energietransitie
Hernieuwbare energie legt bij overproductie de duimen voor fossiele energie. Dat tij moet keren.