Jan Fordeyn - Sand as a Resource
Zand is een van de meest verbruikte grondstoffen ter wereld. De baggersector neemt zijn verantwoordelijkheid om de negatieve impacten hiervan te doen keren.
Een baggerconcessie? Onze mensen, vloot en financiële gezondheid geven vaak de doorslag voor dit type financiering.
Kanalen en rivieren zijn doorgaans belangrijke levensaders van economieën. Het is dan ook cruciaal om de diepte en stroming op deze waterwegen te vrijwaren...
JDN Insights alternatieve fuels
Internationaal beleid voor vergroening in de scheepvaart blijft uit. Private bedrijven nemen zelf het initiatief met onderzoek naar alternatieve brandstoffen.