TPC Connector

Offshore windmolenpark TPC Changhua, Taiwan

Het 110 MW-windmolenpark voor de kust van Taiwan, voor klant Taiwan Power Company (TPC), was het eerste offshore windproject buiten Europa voor Jan De Nul Group. De werken startten in 2018. Het Changhua offshore windmolenpark zal beschikken over 21 offshore windturbines met een vermogen van elk 5,2 MW. JV Partner Hitachi levert deze turbines aan.

Aan land werden de kabels voor het windproject in een ingegraven geul van 13 kilometer gelegd. Ze verbinden het bestaande onderstation aan land met het connectiepunt aan de kust. Op dit connectiepunt werd in de loop van 2020 de onderzeese kabel aangesloten om het windmolenpark met het vasteland te verbinden. Het contract van Jan De Nul Group voor dit project omvat het ontwerp, de fabricatie en de installatie van het volledige windmolenpark. Jan De Nul Group staat in voor de funderingen, alle offshore en onshore kabels, het upgraden van zowel de elektrische installaties als het transformatorstation en het plaatsen van de windturbines. De JV Partner Hitachi bouwt en levert 21 turbines van het type HTW5.2-127. De oplevering van het project wordt mid-2021 verwacht. Daarna zal Jan De Nul Group het windmolenpark onderhouden en uitbaten voor een periode van vijf jaar.

Related news items