Elargissement du port, Calais

Uitbreiding van de haven, Calais

Grondverdichting in de diepte

De haven van Calais, de op één na grootste passagiershaven van Europa, liep tegen haar eigen capaciteitsgrenzen aan.  Daarom werd de bestaande capaciteit fors uitgebreid: o.a. met een 3 km lange dijk, de oprichting van een havenbekken en nieuwe kaaien voor de nieuwe generatie ferry’s. Wij werden hier ingeschakeld om met een innovatieve techniek de pakkingsdichtheid van bijna 2 miljoen kubieke meter opgebaggerd zand te verbeteren. Deze vibroflotatie zorgde voor een verbetering van de draagkracht en weerstand van het 240.000m² gewonnen land. Vier maanden lang brachten twee rupskranen twee sets van telkens twee trillende vibroflotatienaalden simultaan de grond in met behulp van water-en luchjets en werden deze stapsgewijs opnieuw boven gehaald.