Travaux de dragage dans le port de Gdynia

Verdieping van de haven in Gdynia, Polen

In het noorden van Polen aan de Baltische Zee ligt Gdynia. Historisch een klein vissersdorp, maar daar kwam in de jaren 20 verandering in toen de Poolse overheid opdracht gaf tot de bouw van een haven in het gebied. De haven van Gdynia groeide al snel uit tot een wereldhaven, en de stad errond tot een van de grootste havensteden van Polen. Sinds 2022 is Jan De Nul Group er actief om bepaalde havenzones te verdiepen. Zo kunnen ook de grootste schepen van de Baltische Zee er aanmeren en blijft de haven concurrerend ten opzichte van naburige havens zoals Gdansk, en buitenlandse havens.

De haven van Gdynia werd gebouwd in de vorige eeuw om de economie van Polen, en bij uitbreiding Europa, te stimuleren. De werken die we vandaag in Gdynia uitvoeren dienen datzelfde doel. In 2022 gaf de havenautoriteit van Gdynia, ZMPG, de opdracht aan Jan De Nul Group om bepaalde delen van de haven te verdiepen, van 13 meter tot 16 meter. Die verdiepingswerken moeten de haven toegankelijk maken voor grotere containerschepen en bulkschepen. Daarnaast verhoogden we de zeebodem in bepaalde delen van de haven die te diep waren om de stabiliteit van de kademuren te verzekeren. Zo blijft Gdynia concurrerend met naburige havens binnen Polen, zoals Gdansk twintig kilometer verderop, maar ook met buitenlandse havens. Werkzekerheid in en rond de haven, extra jobs, investeringen en verdere ontwikkeling van de haven en stad moeten volgen.
 

Een diverse baggervloot

Voor het uitvoeren van dit project, zetten we een diverse Jan De Nul-vloot in. Sleephopperzuigers Charles Darwin en Pedro Álvares Cabral, backhoe dredger Vitruvius, splijthopper Magellano, en waterinjectiebaggerschip Cosette droegen bij tot de realisatie van de volledige projectscope. De haven van Gdynia was bovendien het eerste project voor ons waterinjectiebaggerschip Cosette. Dankzij zijn compacte grootte, kan het schip tot dicht bij de kade en in moeilijker bereikbare delen worden ingezet. Daarmee vult het perfect het werk aan van de grotere baggerschepen actief op dit project. 

Gevarieerde projectscope

Aansluitend op het baggeren en verhogen, voerden we ook verstevigingswerken uit aan de zeebodem in bepaalde delen van de haven. Hiervoor werkten we samen met onderaannemer Strabag. Voor aanvang van de baggerwerken, werd een deel van de oude bodemversteviging verwijderd. Na de baggerwerken, brachten we nieuwe bodemversteviging aan. Zo creëerden we een resistent oppervlak dat een groot deel van de bodem moet beschermen tegen erosie veroorzaakt door scheepspropellers. Daarbovenop verwijderden we oude telecomkabels en drilden we nieuwe op 25 meter onder de haven.

Maar voor we dit alles konden uitvoeren, moest eerst ferromagnetisch onderzoek verricht worden. De haven van Gdynia werd namelijk zwaar getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Estse onderneming ESC nam dit onderzoek naar onontplofte explosieven voor zijn rekening. Met survey- en scanoperaties werden verschillende explosieven opgespoord en ontmanteld. Pas daarna konden de bagger- en bodemverstevigingsoperaties in alle veiligheid worden opgestart.

We startten de werken in de haven van Gdynia op midden 2022 en voorzien om ze af te ronden op zestien maanden tijd, tegen eind 2023.