D’une décharge de phosphogypse au parc énergétique Terranova, Belgique

Van fosforgipsstort naar energiepark Terranova, België

Hernieuwbare energie is de toekomst. Onder dat motto kocht een consortium met Jan De Nul Group het met fosfaatgips vervuilde stort en de nabijgelegen terreinen van een voormalige zwavel- en fosfaatzuurfabriek in de haven van Gent.

Voor dit project herontwikkelden we samen met onze partners een voormalig fosforgipsstort tot een energiepark. Dit 15 MW zonne-energiepark zal samen met de opgewekte windenergie op het terrein de nodige energie leveren om 100% groene waterstof aan te maken.

Voor deze site neutraliseerde het consortium meer dan 700.000 m³ zuur water uit het fosfaatgipsstort. Op een veilige manier werd het gezuiverd en geloosd. We herschikten het fosfaatgips in het stort en legden een drainagenetwerk aan om het percolaatwater te kunnen opvangen en te behandelen. Nadien dekten we het hele stort reglementair af en bouwden er het grootste aaneensluitende zonne-energiepark van de Benelux op. In totaal produceren vandaag 55.000 zonnepanelen groene stroom voor 4.000 gezinnen. 

Het zonne-energiepark ‘Terranova Solar’ behaalde de hoogste onderscheiding tijdens Intersolar Europe, een toonaangevende beurs in München voor de zonne-energiesector.

Terranova in beeld