Wereldwijd wonen zo’n 3 miljard mensen binnen 200 kilometer van een kustlijn. Dat maakt hen uiterst kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Anders gezegd: de stijgende zeespiegel en zware stormvloeden bedreigen bijna de helft van de wereldbevolking. Laat dat even bezinken. De Europese kusten behoren overigens tot de meest kwetsbare gebieden. In België werkt de Vlaamse overheid samen met private partners om de 67 km lange kustlijn en het achterland te beschermen. Een stormvloedkering in Nieuwpoort is een van de meesterwerken.

De stormvloedkering in Nieuwpoort beschermt de Belgische kustlijn tegen zware stormen die om de 10 jaar voorkomen. Meer nog, ze is bestand tegen een 1000-jarige storm met golven tot 8 meter hoog. Deze ingenieuze constructie bevindt zich in de toegangsgeul naar de jachthaven van Nieuwpoort. Twee landhoofden aan beide oevers worden onder water verbonden met een betonnen drempel en een keerwand. De betonnen structuur werd alvast in 2022 op zijn plaats gelegd.

100 jaar garantie

De drempel is ontworpen om minstens 100 jaar op de zeebodem van de vaargeul te blijven liggen. In 2024 installeren onze teams de stalen keerwand van 1.300 ton. In 2025 is de stormvloedkering klaar om de kustlijn te beschermen tegen de krachten van de natuur.

IMPOSSIBLE...

Om de scheepvaart en de havenactiviteiten in Nieuwpoort niet te storen bouwden we samen met onze partner Herbosch-Kiere de drempel in de haven van Antwerpen, 105 km verderop. Maar dit bracht een grote uitdaging met zich mee: die zware structuur moest naar Nieuwpoort gebracht worden. Geen vrachtwagen zo groot of hijskraan zo krachtig om dit gevaarte te verplaatsen.

MADE POSSIBLE

Onze ingenieurs werkten een oplossing uit om het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken. Zij stelden voor om de drempel op een drijvend ponton te bouwen, dat voor het transport onder water gezet kon worden. Dankzij de opwaartse kracht van het water verminderde het gewicht van de drempel tot 1.200 ton. De wet van Archimedes in de praktijk toegepast.

Een reis van 42 uur

Haven van Antwerpen

In drie maanden tijd bouwden we de drempel op een drijvend ponton in de haven van Antwerpen. Het resultaat: een structuur van 4.500 ton uit gewapend beton en roestvrijstalen platen. In april 2022 konden we de trossen los gooien en richting Nieuwpoort vertrekken.

Reis van 12 uur naar Oostende

Hier zorgden twee sleepboten voor, met een eerste tussenstop in Oostende, waar we het ponton en de drempel onder water zetten. Door het afzinken herleidden we het gewicht naar 1.200 ton. Een drijvende hijsbok tilde vervolgens de afgezonken drempel onder water van het ponton.

Reis van 6 uur naar Nieuwpoort

De hijsbok voer met de afgezonken drempel naar Nieuwpoort. Deze reis was niet zonder risico’s. Per getijdencyclus hadden we beperkte tijd om onze eindbestemming te bereiken. Van drie uur voor hoogwater tot drie uur erna was de vaargeul diep genoeg om de drempel in de toegangsgeul te leggen. Bovendien hadden we gunstig weer nodig: geen te sterke wind, geen te hoge golven. We maakten een gedetailleerde getijdenplanning op voor een veilige en efficiënte reis.

Stormvloedkering Nieuwpoort