Doorheen de jaren hebben verschillende industriële activiteiten een enorme impact gehad op de omgeving.  Vaak werd na het stoppen van de bedrijvigheid op een terrein besloten om de site gewoon achter te laten, wegens te vervuild voor nieuwe activiteiten zoals bewoning of commerciële zaken. Tegenwoordig trekt men meer en meer de kaart van heropwaardering van dergelijke  sites, maar het probleem blijft: wat met de zwaar vervuilde gronden? Jan De Nul en dochterbedrijven Envisan en PSR geven  vervuilde sites een tweede leven, dankzij een brede waaier aan saneringstechnieken. Hierbij gaan we steeds op zoek naar innovatieve en duurzame technieken.