Jan De Nul

Vormgeven aan water en land.

Jan De Nul

ONZE EXPERTISES

Offshore, maritiem, civiel, milieu en projectontwikkeling. Jan De Nul Group
is expert in vijf hoofdactiviteiten.

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. We maken het opwekken van offshore energie mogelijk en we houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. Elke vorm van verontreiniging pakken we aan. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen ons bedrijf kunnen we totaaloplossingen aanbieden waarbij we één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren.

Laatste projecten

Onderhoudsbaggerwerken in Belgische kusthavens, België

De havens van Zeebrugge en Oostende zijn belangrijke toegangspoorten tot de Europese markten. Om voldoende diepgang te hebben in deze havens en in de vaarpassen ernaartoe laat de Vlaamse overheid baggerwerken uitvoeren zodat zeevaart van en naar België steeds mogelijk blijft.

Sluizencomplexen, Panama

Jan De Nul Group bouwde van 2009 tot 2016 mee aan de derde set sluizencomplexen in het Panamakanaal.