De impact van de klimaatverandering op onze kusten valt niet te onderschatten. De zeespiegel stijgt en golven en stormen nemen toe in kracht. Hierdoor dreigen onze stranden te verdwijnen. Dit maakt dat we elk jaar onze stranden moeten herstellen om onze kust en het hinterland blijvend te beschermen. Dat doen we onder andere door middel van strandsuppleties, een zachte vorm van kustverdediging. Bij strandsuppleties herstellen we het strand met een natuurlijk materiaal: zand. Dankzij het gebaggerde zand dat we aanvoeren, behoudt het strand zijn natuurlijke kustdynamiek en kan het zware golfaanvallen tijdens stormen zelf breken. 

Sinds 2021 voeren we deze strandsuppleties uit op een duurzame manier. Het materieel dat we voor deze bagger- en grondwerken inzetten, beantwoordt namelijk aan de strengste duurzaamheidsnormen. Een wereldprimeur in de sector. Knokke en Raversijde kwamen eerst aan de beurt en in 2022 werd ook het strand van Oostende op duurzame wijze hersteld. 

Voorloper in de sector

Milieucriteria spelen een steeds grotere rol in de toekenning van opdrachten. Ook in Vlaanderen. De maritieme sector neemt daarin zijn verantwoordelijkheid, met Jan De Nul als voortrekker. We gingen in dialoog met de Vlaamse Overheid om het beleid in baggercontracten te veranderen, door actief te werken richting een verplichting tot een minimale reductie van 15% CO2 emissies op 80% van de contracten voor onderhoudsbaggerwerken in Vlaanderen tegen 2022. De projecten in Raversijde en Oostende golden nog als pilootproject voor de integratie van de duurzaamheidscriteria in de gunningscriteria. Ondertussen gaat men nog verder: het resultaat van onze inspanningen is dat duurzaamheidscriteria nu voor minstens 15% doorwegen bij de beoordeling voor 100% van alle baggercontracten. Zo moedigen we andere bedrijven in onze sector en waardeketen maximaal aan om eveneens energie- en emissiereducerende maatregelen te nemen.