Baggeren

Baggeren

Baggeren

Door te baggeren worden dichtgeslibde vaarwegen zoals rivieren, toegangskanalen, zwaaikommen en havendokken weer vrijgemaakt, verdiept of verbreed voor de doorgang van (grotere) schepen.

Jan De Nul Group beschikt hiervoor over een vloot van hopperzuigers, cutterzuigers, splijthoppers en backhoe dredgers. Naargelang de aard van de te baggeren ondergrond en de vereiste diepgang worden de best geschikte schepen ingezet. Bij het baggeren van verontreinigde sedimenten kan Jan  De Nul Group ook instaan voor de behandeling ervan.