Pays-Bas – Digue de sable Prins Hendrik

Prins Hendrikzanddijk, Nederland

Prins Hendrikzanddijk

Op Texel, een van de Nederlandse Waddeneilanden, heeft Jan De Nul Group de Prins Hendrikzanddijk versterkt. Door Nature Based Solutions te gebruiken, hebben we het eiland groter en mooier gemaakt, met aandacht voor extra natuur. Bovendien houden de bewoners voortaan hun voeten droeg.

De vruchtbare bodem van Texel is uitermate geschikt om bloembollen te telen. Het natuurlandschap vormt een belangrijke toeristische trekpleister. Maar dat kwam in het gedrang door een lekke dijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de waterbeheerder van deze dijk, ging op zoek naar een oplossing. Jan De Nul Group leverde de uiteindelijke oplossing: een nieuw duinlandschap tegen de oude dijk en een kwelderlandschap aan de zeezijde. Daardoor is de overgang tussen land en water nu weer natuurlijk. Door het dynamische karakter van het gebied voldoet dit deel van de Texelse zeewering ook voor de komende decennia weer aan de strenge eisen van waterveiligheid. In ongeveer een jaar tijd voltooide Jan De Nul Group dit uitzonderlijke project. Een ontwerp waar waterhuishouding hand in hand gaat met natuurontwikkeling, zodat 14.000 inwoners en jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers kunnen blijven genieten van dit bijzonder natuurgebied.

Related news items