Complexe ­herontwikkelings­projecten

Knokke albertplein

Complexe ­herontwikkelings­projecten

Een achterhaalde stedenbouwkundige bestemming. Onvoldoende ontsluiting of aanwezige infrastructuur. Financiële, fiscale en juridische uitdagingen. Het aligneren op de beleidsvisie van lokale overheden. Het creëren van maatschappelijk draagvlak, maar ook het capteren van bezorgdheden van buurtbewoners en andere stakeholders. Die elementen maken stadsvernieuwingsprojecten en gebiedsontwikkelingen vaak tot een complex geheel, waardoor een site met opwaarts potentieel te lang geblokkeerd en on(der)benut blijft liggen. Door een integrale, multidisciplinaire aanpak en stakeholdermanagement maken we het verschil. We slagen erin dergelijke complexe sites te ontgrendelen en op te waarderen.