Jan De Nul Group, project development, luik coronmeuse

Luik Rives Ardentes

Een innovatieve ecowijk voor wonen, werken en ontspannen

Op de site in Coronmeuse (Luik) herontwikkelen wij via het consortium NEOLEGIA een verouderd stadsdeel van 25 hectare -gelegen aan de samenvloeiing van de Maas en het Albertkanaal- naar een innovatieve en autoluwe ecowijk voor wonen, werken en ontspannen.

De stad Luik gunde de grootschalige herontwikkeling van de Coronmeuse wijk aan het consortium NEO LEGIA, Jan De Nul Group, CIT Blaton en Willemen Groep. Deze grootschalige publiek-private samenwerking zet in op de ontwikkeling van een ecowijk op de site waar in 1939 de wereldtentoonstelling plaats vond.

Het stadsvernieuwingsproject Rives Ardentes staat voor duurzame en zachte mobiliteit en innovatieve technieken, dat gekoppeld zal worden aan een stedelijk warmtenet. Het is een gemengd project dat 1.325 laagenergie- en passieve woongelegenheden brengt in diverse typologieën, alsook ruimte biedt voor kantoren, horeca, retail, zorgvastgoed en tal van andere ondersteunende functies. Maar liefst 83% van het totale projectgebied wordt gevrijwaard als groene en open ruimte (parken, tuinen, water). 

Het verouderde schiereiland wordt verbonden met de ruimere omgeving door de aanleg van een nieuwe tramlijn, jachthaven alsook diverse fiets- en voetgangersbruggen. Historische gebouwen zoals de oude schaatsbaan ‘Equerre’ en ‘Le Grand palais’ worden gerenoveerd voor nieuwe functies. 

In beeld

Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Luik Coronmeuse

Volg dit project

Laat uw contactgegevens na op de projectwebsite en blijf op de hoogte van de voortgang en commercialisatie.

Nieuws