In overeenstemming met onze visie, missie en waarden en rekening houdend met de belangen van onze stakeholders, streven wij ernaar om onwettig gedrag te voorkomen en op te sporen. Via dit kanaal kunt u vermoedelijke inbreuken melden die de integriteit van de Vennootschappen of het welzijn van de mensen zou kunnen aantasten.

Hoewel niet aanbevolen, zijn anonieme meldingen via het kanaal mogelijk. In dit geval kan u echter niet worden geïnformeerd/op de hoogte worden gehouden over de status van het onderzoek of kunt u niet gecontacteerd worden voor extra informatie.

Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie kunt u terugvinden in het beleid ter bescherming van Klokkenluiders en het privacy beleid.

Dit beleid is van toepassing op Jan De Nul Group (Sofidra S.A.) en haar verbonden ondernemingen met maatschappelijke zetel binnen de EU (elk een “Vennootschap” en samen “Vennootschappen”).

Welke Vennootschap heeft een vermoedelijke inbreuk op de EU-wetgeving gepleegd?

Bekijk de lijst met Vennootschappen door op de landen te klikken:

Specifieer

Wat is uw werkgerelateerde relatie met de Vennootschap, zoals gedefinieerd in punt 2.3 ‘Personeel toepassingsgebied’ van het Klokkenluidersbeleid (vb.: (ex)-werknemer, consultant, aannemer, leverancier,...):

Welke vermoedelijke inbreuk op de EU-wetgeving is er door de Vennootschap gepleegd, zoals gedefinieerd in punt 2.5 ‘Materiaal toepassingsgebied’

In welk land vond de vermoedelijke inbreuk plaats?

Wie was/is er betrokken bij de vermoedelijke inbreuk?

Beschrijf de vermoedelijke inbreuk (‘wat is er gebeurd’, ‘wanneer is het gebeurd’, ‘hoe is het gebeurd’,...):

Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

CONTACT INFORMATIE:

U kunt ervoor kiezen om de melding anoniem te doen, maar we raden u aan om uw naam en contactgegevens in de onderstaande velden door te geven. Zo niet, dan zullen we de vermoedelijke inbreuk op de EU-wetgeving onderzoeken, maar kunnen we u niet informeren/op de hoogte houden van de status van het onderzoek of kunt u niet gecontacteerd worden voor extra informatie.
(klik hier om het klokkenluidersbeleid te lezen)
(klik hier om het privacy beleid te lezen)