Solar panels

CO2-resultaten 2018 beschikbaar

Sinds 2012 houdt Jan De Nul NV de CO2-uitstoot/emissies bij van zowel onze vaste sites als van de baggerprojecten in de Benelux. Met deze gegevens worden er jaarlijks doelstellingen opgesteld om de uitstoot van het broeikasgas CO2 zoveel mogelijk te reduceren/verminderen.

In deze ambitie hanteren wij sinds 2013 de CO2-prestatieladder, hét instrument bij uitstek om bewust te worden van ons verbruik, energie te besparen en onze CO2-footprint te verminderen.

Ook in 2018 behaalde Jan De Nul NV het certificaat voor die CO2-Prestatieladder, niveau 4. In 2019 gaan we voor het hoogste niveau namelijk niveau 5!