Jef

"De energietransitie spreekt tot de verbeelding"

Hoe bereid je je als bedrijf voor op een wereld waarin groene technologie duurzame productie en hernieuwbare energie centraal staan? Drie ingenieurs die bij Jan De Nul Group in de cockpit zitten, getuigen in de krant De Tijd van 25 februari 2021.

Als business development manager focus ik me vooral op alles wat met hernieuwbare energie te maken heeft. Dat is onze grootste groeimarkt de voorbije jaren’, zegt Jef Monballieu. ‘Ik houd me zowel met heel concrete projecten bezig als met het verkennen van nagelnieuwe markten en technologieën. Wat kan ons bedrijf daarin betekenen? Maar ook: hoe vullen we onze eigen energietransitie zo optimaal mogelijk in?’

Jef ging tien jaar geleden als pas afgestudeerd ingenieur bij Jan De Nul aankloppen nadat hij de documentaire Big, bigger, biggest had gezien. ‘Gigantische projecten, daar deed je het toen voor als ingenieur. Op amper tien jaar tijd is het plaatje ingrijpend veranderd. Vandaag zijn het vooral heel innovatieve, duurzame projecten die tot de verbeelding spreken.’ 

Drijvende zonnepanelen

Zo’n tot de verbeelding sprekend en bijzonder toekomstgericht project is de installatie van drijvende zonnepanelen op zee. ‘In een groot offshore-windmolenpark liggen de windmolens soms een kilometer of meer uit elkaar. We onderzoeken of we die zone kunnen vullen met drijvende zonnepanelen, waardoor we de energie-output van het park in theorie kunnen verdubbelen.’ 

In Terranova in Zelzate, een van de grootste zonneparken van de Benelux, loopt er een pilootproject om groene waterstof te produceren. ‘Die groene waterstof kunnen we gebruiken om een deel van ons machinepark aan te drijven of als basismolecule voor de brandstof van de toekomst. Vandaag is groene waterstof duur in vergelijking met de zogenaamde grijze waterstof – die vrijkomt bij de productie van andere gassen – maar de technologie op zich is veelbelovend’, zegt Jef. 

Jan De Nul heeft een grote eigen vloot. Op termijn kan brandstof gebaseerd op groene waterstof een interessante en CO2-vrije opvolger zijn voor de biobrandstoffen die het bedrijf nu al gebruikt om zijn emissies te verminderen.

Voortrekkersrol

Jan De Nul mag bij het grote publiek vooral bekend zijn als een infrastructuur- en baggerbedrijf, de wereldwijde uitdagingen op het vlak van energie en duurzaamheid zorgden de voorbije jaren voor een steeds bredere waaier aan activiteiten.

‘We zoeken naar nieuwe trends in de markt en doen er alles aan om daar echt een voortrekkersrol in te spelen’, zegt Jef. ‘Van een bedrijf van dit kaliber wordt dit anno 2021 eenvoudigweg ook verwacht. Zeker in de offshore-industrie gaat het de laatste jaren razendsnel, en zowel de omvang als het vermogen van die windparken worden almaar groter.’

Het onvoorspelbare karakter van groene energie maakt het moeilijk om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. Jan De Nul werkt actief mee om dit op grote schaal te verbeteren. ‘We installeren onderzeese interconnectoren, kabels van honderden kilometers lang, die landen met elkaar verbinden om dit op te vangen. Ook werken we aan de ontwikkeling van energie-eilanden als knooppunten tussen landen, om energie op te slaan of om groene waterstof te produceren.’

Wereldwijd zijn er maar enkele bedrijven die dergelijke installaties volledig kunnen ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, en daar is Jan De Nul er één van. ‘Bovendien leggen ook de overheid en onze klanten extra druk: een groene installatie is mooi, maar het wordt pas echt een verhaal met een maatschappelijke meerwaarde als die installatie gebouwd is met schepen op groene energie.’

‘Op al die trends en verwachtingen anticiperen wij vanuit de afdeling business development. Jan De Nul telt meer dan 900 ingenieurs en dat is ook een van onze grote sterktes: we hebben veel kerncompetenties in huis en het zit in ons DNA om die zeer complexe projecten op te zoeken.’

 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Mediafin, De Tijd. 
Tekst Filip Michiels
Foto's Studio Dann
https://www.tijd.be/connect/ingenieur-van-de-toekomst/jan-de-nul/de-ene…

 

We zoeken naar nieuwe trends in de markt en doen er alles aan om daar echt een voortrekkersrol in te spelen.

Jef Monballieu

Business Development Manager