De wereld staat onder stroom, en wij leggen de kabels

De wereld staat onder stroom, en wij leggen de kabels

Een fiets, een wagen, verwarming of zelfs de werking van een gascentrale. We trekken steeds meer de elektrische kaart, waardoor de vraag wereldwijd toeneemt. Kern- en gascentrales krijgen ondersteuning van zonnepanelen op land en windturbines in zee. Het resultaat: ons elektriciteitsaanbod is enorm versnipperd. Hoe krijgen we al die energie tot bij zoveel mogelijk gebruikers? Met een enorm netwerk aan exportkabels. Jan De Nul helpt landen en bedrijven om te voorzien in hun elektriciteitsbehoeften. Zowel in Europa en Azië als in het Midden-Oosten.

De grootschalige elektrificatie van de wereld gaat samen met een boost in hernieuwbare energie. Steeds meer kolencentrales sluiten en er wordt fors geïnvesteerd in windmolenparken op zee. Deze productie van groene energie zal de komende jaren nog meer aan belang winnen. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar elektriciteit neemt niet alleen het aantal offshore windmolenparken toe, ook de afmetingen van funderingen en turbines gaan razendsnel in stijgende lijn. In een tijdspanne van vijf jaar verdubbelden de fysieke afmetingen en vervijfvoudigde de productiecapaciteit. Een evolutie die Jan De Nul in 2019 al correct inschatte, door de twee reusachtige offshore installatieschepen Voltaire en Les Alizés te bestellen. Deze schepen zijn klaar om de offshore windmolenparken van de toekomst te plaatsen.

Interconnectiviteit
Het doel is duidelijk: elektriciteit op grotere schaal beschikbaar maken. Daarvoor is interconnectiviteit nodig. Met kabels kunnen we offshore structuren, eventueel van verschillende landen, met elkaar of met het elektriciteitsnet verbinden. Maar ook om pieken en dalen in elektriciteitsproductie op te vangen biedt een groot kabelnetwerk oplossingen. Bij overproductie kan elektriciteit afgevoerd worden naar andere gebieden waar op dat moment een grotere vraag is. Die elektriciteit loopt via kabels op land, en steeds vaker door zee. Complexe projecten waarin de kabelleggers van Jan De Nul hun expertise kunnen tonen.

Partner in elektrificatie
Vandaag wordt elektriciteit geproduceerd op verschillende plaatsen. Dat vraagt een ingrijpende versterking en aanpassing van bestaande elektriciteitsnetten. En om de elektriciteit van offshore windmolenparken aan land te krijgen, moeten de kabelnetwerken een perfecte aansluiting kunnen vinden met de nationale netwerken. Die werken immers met eigen gridcodes en specificaties. Via een geavanceerd netwerk van kabels kunnen we voor de juiste connectie zorgen. Europese bedrijven zoals Jan De Nul voorzien activiteiten die de beschikbaarheid van elektriciteit vergroten. 

Baggerwerken, rotsinstallaties, kabelwerken of de constructie van offshore windmolenparken. Over de hele wereld bouwen we mee aan de wereld van morgen. En daar willen we ook onze medewerkers op voorbereiden. Elke windturbine wordt          via het transition piece (TP) – een deel van de fundering – verbonden met het kabelnetwerk. Om zulke complexe kabelinstallaties veilig en efficiënt uit te voeren, voorzien we voor onze medewerkers trainingssessies met een TP-simulator. Hiermee willen we onze expertise in het ontwerpen van funderingen en installeren van kabels nog verder uitbouwen.

Dit is een fragment uit het activiteitenrapport 2021