Kerncijfers 2021

1,7
Omzet
(miljard euro)
231
EBITDA
(miljoen euro)
2,95
Eigen vermogen
(miljard euro)
6.644
Collega's
 • Bouwen aan de energietransitie

  Bouwen aan de energietransitie

  We spelen een voortrekkersrol in de energietransitie. Niet alleen door beproefde vormen als interconnectoren en offshore windparken te installeren, maar ook door nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.

 • Bio-piles

  Verontreinigde sites saneren met een minimale ecologische voetafdruk

  Jan De Nul and zijn dochterbedrijven Envisan en PSR geven verontreinigde sites een tweede leven, dankzij een breed scala aan saneringstechnieken.

 • Duurzame strandsuppleties

  Kustgebieden beschermen met duurzame methodes

  Om onze kust en het hinterland blijvend te beschermen tegen de impact van de klimaatverandering, moeten we onze stranden jaarlijks herstellen. Met onze duurzame strandsuppleties zorgen we voor een wereldprimeur in de sector.

 • Interconnector Kreta

  De wereld staat onder stroom, en wij leggen de kabels

  De wereld trekt steeds meer de elektrische kaart, waardoor de vraag toeneemt. Maar ons elektriciteitsaanbod is enorm versnipperd. Hoe krijgen we al die energie tot bij zoveel mogelijk gebruikers? Met een enorm netwerk aan exportkabels. Jan De Nul helpt landen en bedrijven om te voorzien in hun elektriciteitsbehoeften. Zowel in Europa en Azië als in het Midden-Oosten.

 • Brazilië

  Kwetsbaar land herstellen in Brazilië

  Kustgebieden in Latijns-Amerika worden steeds vaker opgeschrikt door brutaal natuurgeweld en zware tropische stormen. Als gevolg tast kusterosie de stranden en de wegen aan. Om de onmisbare toegangswegen voor de gemeenschap en de economie te herstellen, werkte Brazilië samen met Jan De Nul een maritieme oplossing uit.

 • Hedwige-Prosperpolder

  Kwetsbaar land herstellen in Vlaanderen

  Door extreme weersomstandigheden kunnen rivieren overstromen en ernstige schade veroorzaken. Daarom startte de Vlaamse Overheid in 1977 met het Sigmaplan: een grootschalige versterking van dijken om het hinterland te beschermen tegen overstromingen van de Schelderivier. Tegen 2030 zal maar liefst 260 km rivierland genieten van deze bescherming.

 • Alternatieve energie

  Onze zoektocht naar alternatieve energie

  Private bedrijven nemen zelf het voortouw met onderzoek naar duurzame energiebronnen. Ook Jan De Nul, dat de mogelijkheden van biobrandstoffen, groene methanol en waterstof onderzoekt. Het resultaat: extreem duurzame opspuitwerken uitgevoerd met volledig duurzame biobrandstof.

 • Duurzame mobiliteit

  Een antwoord voor elk mobiliteitsvraagstuk

  Zowat elke (wereld)stad kampt met dezelfde problemen: luchtvervuiling, files, geluidsoverlast, verkeersongevallen en slechte toegankelijkheid. Belgische steden zijn geen uitzondering. Maar het kan ook anders. Jan De Nul ondersteunt steden om het openbaar vervoer en de infrastructuur te verbeteren.

 • Kantoor Aalst

  Een plek waar uitdagende projecten starten

  Een gezonde geest in een gezond lichaam, in een gezond gebouw. Een goede werkplek laat mensen toe om hun dag beter in te delen, samen te werken, te weten wat er leeft en zowel de motivatie als de productiviteit hoog te houden. Daarom investeren we met veel ambitie in de werkplek van morgen. Creativiteit, sociaal contact, beweging en flexibiliteit komen samen in de ideale ruimte om ’s werelds meest uitdagende projecten vol goesting aan te vatten.

2021

Gedragscode

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.62MB

Anti-slavery and Human Trafficking Statement

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.65MB

Gedragscode voor leveranciers

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.56MB

Verslagen 2021-2022

Duurzaamheidsverslag

Type: pdf
Bestandsgrootte: 6.02MB

Jaarverslag 2022

Type: pdf
Bestandsgrootte: 4.65MB