Duurzame held

Er schuilt een klimaatheld in ons

Van 18 tot 25 september organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de Week van de Duurzame Gemeente, met als doel de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties onder de aandacht te brengen. Dit jaar ligt de focus op de 5 SDG’s die zich richten op duurzame klimaat-initiatieven (SDG 6, 12, 13, 14 et 15).

Met onder andere het gebruik van duurzame biobrandstof voor de schepen, de elektrificatie van het wagenpark, het gebruik van ecologische werfkantoren en innovatieve realisaties als de Nul-O-Plastic, draagt Jan De Nul bij tot een duurzamer klimaat. Voor deze bijzondere inspanningen erkende de stad Aalst, onze thuishaven in België, ons als een van de lokale klimaathelden. Naast Jan De Nul selecteerde de stad nog drie andere klimaathelden: ’t Gepeld Ajuintje, Ohne en River Cleanup Dender.

Klimaatheld is een nieuwe erkenning van ons duurzaam ondernemen, nadat VOKA ons vorig jaar ook erkende als ‘SDG Pioneer’. In onze bedrijfsstrategie staat duurzaamheid dan ook centraal. Onze MVO-strategie focust op de drie pijlers “People, Planet & Profit” en met ons bewustmakingsprogramma Code Zero maken we die ambities voor de toekomst duidelijk: “Zero emissions, zero accidents, zero breaches & zero waste! We go for zero! Voor een betere toekomst!”

Met ons MVO-bewustmakingsprogramma Code Zero maken we onze ambities voor de toekomst duidelijk: we go for zero!

v.l.n.r. Hannelore, energieadviseur, en Isabelle, MVO-coördinator

Hannelore en Isabelle