Eten we binnenkort oesters vers van het windmolenpark?

Eten we binnenkort oesters vers van het windmolenpark?

Offshore windmolenparken leveren niet alleen groene stroom, ze kunnen ook natuurherstel en aquacultuur faciliteren. Jan De Nul Group maakt deel uit van een consortium dat onderzoekt hoe we de ruimte van windmolenparken in de Belgische Noordzee zo duurzaam mogelijk kunnen benutten. “Met dit project willen we de platte oesterriffen herstellen. Aquacultuur en natuurherstel gaan hierbij hand in hand”, zegt Emile Lemey, Engineer Project Development. Of hoe we binnenkort misschien oesters zullen eten die vers van het windmolenpark komen.

“Vroeger bestond een groot deel van de Noordzee uit oesterbanken”, legt Emile uit. “Onze manier van vissen, met bodemberoering, heeft dat volledig verwoest. Met dit project willen we die biotoop herstellen. Bovendien is de platte oester ook een delicatesse, die nu verdrongen wordt door de Japanse oester. Maar we gaan nog verder: we willen ook duurzaam oogsten mogelijk maken door een geïntegreerde aquacultuur op te zetten. Daarbij profiteert de ene soort van de andere. De kweek van platte oesters zouden we combineren met zeewier. Dat natuurlijke product kent een toepassing in menselijke en dierlijke voeding tot biotechnologie en zelfs brandstof.”

Het United-project kadert binnen een grootschalig Europees onderzoek dat de ruimte op zee zo duurzaam mogelijk wil gebruiken. Met de steun van partners uit acht landen worden er in totaal vijf pilootprojecten opgezet. Jan De Nul Group werkt mee aan het onderzoeksproject in België, dat zich toespitst op natuurherstel en aquacultuur. Op deze manier draagt de groep ook haar steentje bij aan een gezondere oceaan. Happy World Oceans Day!