Formosa 2 in ITA-mode

Formosa 2 in ITA-mode

Op het Formosa 2-project bracht Jan De Nul zijn onderaannemers en de lokale supply chain samen tijdens de Subcontractor Day, die op 6 maart 2020 in Taipei werd gehouden. Als EPCI-contractor is het een van de uitdagingen om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen in het project de juiste mindset tonen en binnen de verwachtingen werken.

Peter De Pooter, Manager Offshore Renewables, opende de sessie door de bedrijfsvisie, de missie en de kernwaarden van Jan De Nul te delen. De projectdirecteur, David Debaere, informeerde de aanwezigen vervolgens over de lessen die uit het Formosa 1-project werden getrokken, en stelde de doelstellingen en principes voor het project vast zoals die via het Imagine-Think-Act programma en het projectcharter tot stand kwamen met de slogan 'One project, one team, one plan'. 

Aangezien alle onderaannemers en leveranciers zich slechts op een bepaald deel van de werkzaamheden richten, werd een volledige projectbriefing gepresenteerd met de werkelijke voortgang en de huidige status, zodat ze het grotere geheel kunnen zien. De sessie werd ook bijgewoond door de Werkgever Formosa 2 die verder inzicht gaf in de 376MW Ontwikkeling, de verschillende stakeholders, hun doelstellingen en ambities voor het project.

Alle onderaannemers droegen bij aan de dag door de belangrijkste risico's en de geleerde lessen voor hun respectievelijke activiteiten te presenteren en te schetsen. De presentaties stelden andere onderaannemers in staat om vergelijkbare uitdagingen en raakvlakken te identificeren, wat leidde tot waardevolle inzichten. Een teambuildingsoefening gefaciliteerd door onze ITA-inspirator Steve Stenvers sloot de succesvolle dag af, waarbij gezamenlijke toezeggingen werden gedaan.

Eerder die week had Steve al drie ITA-leiderschapscursussen gefaciliteerd, waarbij de deelnemers werden ondergedompeld in de wereld van Imagine-Think-Act. Het programma legt uit wie we zijn en hoe we willen werken, met de nadruk op operationele controle, goede communicatie en sterk leiderschap toegepast in het veld. Het resulteerde in 50 nieuwe ITA-ambassadeurs van zowel Jan De Nul, Formosa 2 en onderaannemers. De ambassadeurs hebben zich individueel geëngageerd voor het project en zullen nu in het hele project de boodschap uitdragen dat veilige praktijken betere resultaten opleveren en benadrukken dat elke persoon die aan het project deelneemt, na afloop van het werk veilig naar huis moet terugkeren.

Met de bijdrage van alle package managers en projectteamleden en dankzij de enorme organisatie-inspanningen en inspiratie van de HSE-afdeling, kan men concluderen dat het Formosa 2 project in volle ITA-modus is en dat de mensen klaar zijn om er een succes van te maken!