Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Mechelen Inofer

Informatievergadering brownfieldconvenant Mechelen Inofer

De Stad Mechelen, organiseert samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de private ontwikkelaars PSR (member of Jan De Nul Group) en Tervia’s een publieke info- en inspraakvergadering voor de omwonenden van de oude Inofer en Trap site. De sites worden herontwikkeld naar een nieuw stadsdeel met ruimte voor wonen, werken, ondersteunende functies, parkeren en groen.

De plannen voor een duurzame opwaardering van de oude en onderbenutte industriële zone gelegen aan de Postzegellaan, Geerdegemvaart en Guldendal leven al een tijdje. De reconversie werd in 2016 op gang getrokken met de overname uit curatele van site Inofer door PSR en vervolgens met de verwerving in 2018 van de aanpalende site Trap door Tervia’s.

Bij aanvang van dit herontwikkelingstraject bleek al snel dat een globale aanpak tussen site Inofer (in eigendom van PSR) en site Trap (in eigendom van Tervia’s), niet alleen een must, maar ook een evidente aanpak bleek voor alle publieke stakeholders en beide ontwikkelaars. Tal van aspecten van een dergelijk omvangrijke gebiedsontwikkeling bestaande uit twee aanpalende brownfield sites, vereisen een nauwe samenwerking en integrale aanpak tussen private en publieke actoren, o.a. op het vlak van milieu (perceel overschrijdende pluim), definitieve herbestemming (RUP Guldendal/bis), ontsluiting, integratie van erfgoed (Socaré en Trap gebouw), omgevingsaanleg, parking, edm. Het afsluiten van een brownfieldconvenant tussen diverse partijen is hiertoe een belangrijk instrument.

De initiële aanvraag voor brownfieldconvenant (voor site Inofer) werd ingediend op 19 mei 2017 en werd ontvankelijk en gegrond verklaard op 27 juli 2017. Op 2 juli 2019 werd dan ook een aanvraag tot uitbreiding van het project en projectgebied met de site Trap ingediend. Deze aanvraag werd intussen ook toegekend.

N.a.v. de recente goedkeuring dd. 20 december 2019 van de ontwerpconvenant voor brownfieldproject 165 Mechelen Inofer & Trap site wordt er een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd, waarop wij de omwonenden van harte uitnodigen. 

Welkom op woensdag 8 januari 2020 om 19u00

De info- & inspraakvergadering is open voor alle geïnteresseerden en vindt plaats in:
Het Predikheren - Zaal Mandela
Goswin de Stassartstraat 88 - 2800 Mechelen

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wenst u wel inzage?

Op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten (zie link naar komende inspraakvergaderingen) vindt u de tekst van het ontwerpconvenant en bijlagen. Alle documenten liggen ook ter inzage in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen. Gelieve u hiervoor aan te melden aan het onthaal. De documenten liggen ter inzage tot 22/1/2020.

Schriftelijke opmerkingen

Schriftelijk opmerkingen kunt u tot veertien dagen na de inspraakvergadering aangetekend versturen naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen - Brownfieldconvenanten (Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel).

Over site Inofer

De site Inofer is gelegen aan Guldendal 17. Op deze site van 12.345 m² bevond zich tot 2013 een perserij voor non-ferro metalen die in faling ging. Voorheen was hier een mouterij en later ook de rubberfabriek Socaré gevestigd. De Inofer site wordt vandaag ontwikkeld door PSR, een dochtervennootschap van Jan De Nul Group.

Over site Trap

De site Trap is gelegen aan Guldendal 19. Op deze site van 6.757 m² was voorheen de gefailleerde meubelfabriek Van Craen actief. De Trap site wordt vandaag ontwikkeld door Tervia’s.