Jan De Nul Group, Projectontwikkeling,  diegem de lediaan

Inspraak- en infomoment brownfieldconvenant Diegem De Lediaan

Op 24 april 2020 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het brownfieldconvenant goed voor de zone Diegem, Oude Haachtsesteenweg. De volgende stap is de organisatie van een inspraakvergadering. Omwille van de uitzonderlijke maatregelen door COVID-19 wordt tijdelijk overgestapt op een online wijze van inspraak.

De plannen voor een duurzame opwaardering van de oude stortplaats in Diegem leven al een tijdje. De reconversie werd in 2017 op gang getrokken met de overname van de site door PSR (ontwikkelingsdivisie binnen Jan De Nul Group).  Tal van aspecten van een dergelijke omvangrijke gebiedsontwikkeling vragen een nauwe samenwerking en integrale aanpak tussen private en publieke actoren, o.a. op vlak van milieu, definitieve herbestemming , ontsluiting en mobiliteit. Het afsluiten van een brownfieldconvenant tussen diverse partijen is hiertoe een belangrijk instrument. Op 24 april 2020 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van brownfieldconvenant goed voor ons project in Diegem. De inspraakprocedure loopt tot en met 21 juni 2020

Toelichting van de onderhandelaar Vlaamse Regering

In dit filmpje geeft de onderhandelaar kort iets meer toelichting bij de totstandkoming en inhoud van een brownfieldconvenant, en bij de concrete doelstellingen van het project in Diegem. 

Toelichting ontwikkelaar

In dit filmpje laten wij als ontwikkelaar zien op welke manier wij deze doelstellingen in de praktijk willen vertalen.

Inzage stukken ontwerp brownfieldconvenant 167 en bijlagen. 

Het volledige dossier is online beschikbaar. 

Heb je een vraag of wens je te reageren ? 

Dat kan tot en met 21 juni 2020. Reageren gebeurt bij voorkeur online via het invulformulier.
Wens je toch schriftelijk te reageren, dan kan je je schriftelijke reactie afgeven op het gemeentehuis van Machelen (Woluwestraat 1, 1830 Machelen).

Mogen wij je eventueel contacteren om jouw vraag of opmerking te bespreken?
Laat dan je contactgegevens achter in het formulier. 

Related project