JDN Group - Diegem De Lediaan

Diegem De Lediaan

Een groene woon- en leefomgeving voor elke Diegemnaar.

Een voormalige steengroeve en nadien stortplaats lag ruim 40 jaar braak en krijgt een nieuwe bestemming voor wonen met een groot publiek park. Met de sanering en herontwikkeling van de oude Desmedt-site pionieren wij op nationaal en Europees vlak in het opwaarderen van stortplaatsen en de duurzame integratie ervan in hun omgeving.

Op de oude Desmedt-site werd de Lediaan-zandsteen ontgonnen die als kwaliteitsteen diende voor de opbouw van kerken en paleizen in Brabant.  Vandaag kadert deze site volledig in de definitie van een brownfield. Na het stopzetten van de zandwinningsactiviteiten in 1960, werd het terrein tot in 1977 gebruikt als stortplaats voor bouwpuin en geraakte het gebied verwaarloosd. Na verwerving van de site, zijn wij gestart met de duurzame opwaardering ervan naar een groot publiek toegankelijk park met ruimte voor grondgebonden woningen, studio's, stadsappartementen, parkappartementen en penthouses.

2,8 ha
Oppervlakte projectgebied
75 are
Collectieve tuinen
1,8 ha
Openbaar park
168
Woongelegenheden

Het stortmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit bouwpuin en is dus makkelijk zeefbaar. Waar mogelijk zal het uitgezeefde puin als funderingsmateriaal voor wegenis en gebouwen gebruikt worden. Wij zuiveren hier niet alleen de in de bodem aanwezige afvalstoffen, maar hergebruiken zowel het historisch gestorte bouwpuin, alsook de ruimte zelf. We voldoen hiermee geheel aan de circulaire principes van ‘Waste to Land’ en ‘Waste to Materials’.

Johan Geeroms, Managing Director PSR

De Lediaan brengt het dorp samen

 • Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Diegem De Lediaan

  Meer ruimte met een groot openbaar park

  De nieuwe buurt 'De Lediaan' wordt de groene long van Diegem.

 • Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Diegem De Lediaan

  Voor elke Diegemnaar optimale mobiliteit

  Wonen in een écht dorp, ideaal ontsloten en vlakbij Brussel.

 • Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Diegem De Lediaan

  Groene omgeving als ontmoetingsplek

  De Lediaan brengt het dorp samen in een groot publiek park van 1,8 hectare.

 • Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Diegem De Lediaan

  Ruimte voor duurzaam wonen

  In diverse woonvormen: van grondgebonden woningen, studio's, parkappartementen en penthouses.

Toekomstbeelden

Volg het project op de voet

Laat uw contactgegevens na op de projectwebsite en blijf op de hoogte van de voortgang en commercialisatie.

Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Diegem De Lediaan

Related news