Jan De Nul CAAR Argentina

Jan De Nul deelt ervaring met radioactiviteit in Argentijnse raad

Wist je dat onze sleephoppers en cutters radioactieve bronnen aan boord hebben? Ze meten de densiteit van het materiaal dat door de leiding stroomt. Op die manier kunnen ze de productiviteit van het schip bepalen. Het onderhoud van deze bronnen vereist een veilige en gecontroleerde aanpak. QHSSE Advisor Benjamín Tenconi heeft intussen een pak expertise opgebouwd door te werken met radioactieve bronnen in Argentinië. In die mate dat hij nu is uitgenodigd om als adviseur te zetelen in een gouvernementele raad.

Jaarlijkse metingen, bezoeken en audits voorbereiden en assisteren, of zelfs vervangingen uitvoeren. Alles wat te maken heeft met radioactieve bronnen aan boord, valt onder Benjamíns verantwoordelijkheid. “In Argentinië is het verplicht om een verantwoordelijke voor radioactieve bronnen aan te duiden”, zegt hij. “Anders krijg je geen licentie om met zulke gevoelige materialen om te gaan. Als QHSSE Advisor was ik het meest geschikt om deze rol te vervullen. Ik volgde een intense cursus om te voldoen aan de vereiste criteria. Sindsdien heb ik me steeds meer verdiept in dit interessante onderwerp.”

Erkenning voor hard werk

Benjamíns kennis, persoonlijkheid en ervaring hebben hem nu een zitje opgeleverd in de Advisory Council on Radioisotopes and Ionizing Radiation Applications (CAAR) in Argentinië. Samen met zijn collega’s zal hij advies verlenen over de regelgeving en wetgeving voor industriële toepassingen van radioactieve bronnen. Een erkenning van de Argentijnse autoriteiten voor het harde werk dat Benjamín en Jan De Nul leveren.