Jan De Nul en ABC Engines ondertekenen contract voor scheepsmotoren op methanol voor kabellegschip Fleeming Jenkin

Jan De Nul Group en ABC Engines zijn verheugd om hun samenwerking voor hybride scheepsmotoren aan te kondigen. Beide bedrijven ondertekenden de bestelling van vier 7.200 kW motoren en één 1.800 kW motor die op (bio)diesel, HVO en op methanol kunnen werken. Deze innovatieve motoren zullen instaan voor de aandrijving van de nieuwste kabellegger van Jan De Nul Group, Fleeming Jenkin. Bij het gebruik van groene methanol zijn de motoren klimaatneutraal en dankzij de unieke combinatie met de ULEv technologie voldoen ze daarenboven aan de strenge normen Stage V voor fijnstof en Euro 6 voor stikstof.

Jan De Nul Group en ABC Engines zorgen met de ontwikkeling van deze motoren voor een versnelling naar een duurzamer scheepswezen. Beide bedrijven nemen een voortrekkersrol op om de schadelijke emissies in de scheepvaart sterk te verlagen en bij te dragen aan een substantiële positieve impact op het klimaat en de gezondheid van mens, fauna en flora.

Een belangrijke stap die Jan De Nul Group neemt in het verduurzamen van zijn vloot, is de omschakeling naar hernieuwbare brandstoffen, zoals methanol. Los van de duidelijk verlaagde emissies van schadelijke broeikasgassen, biedt methanol ook het voordeel dat het nu reeds beschikbaar is in meer dan honderd havens verspreid over de hele wereld. Om de interne duurzaamheidsstrategie van Jan De Nul Group verder vorm te geven en volledig aan te sluiten bij de hernieuwbare wereldeconomie, gaat Jan De Nul Group dit partnerschap aan met ABC Engines, dat koploper is op het gebied van scheepsmotoren die werken op alternatieve brandstoffen, waaronder het veel belovende methanol.

Jan Van de Velde, Director Newbuilding bij Jan De Nul Group: “De keuze voor ABC steunt op een positieve samenwerking en gedeelde visie op een duurzame toekomst. Het resultaat van onze samenwerking is hoogkwalitatieve motoren die op een hernieuwbare brandstof werken en die aangepast zijn aan onze schepen en noden van onze klanten. We maken onze vloot klaar voor de toekomst, halen een mijlpaal binnen onze duurzaamheidsdoelen en leveren bovenal een positieve bijdrage aan het klimaat en de gezondheid van mens en dier.”

Tim Berckmoes, CEO bij ABC Engines: “Jan De Nul en ABC zijn twee familiebedrijven die steeds gericht zijn op de lange termijn en met innovatieve technologieën de energietransitie zowel op lokaal als internationaal niveau concretiseren. Dankzij het jarenlange vertrouwen van onze klanten kunnen wij blijven innoveren, produceren en investeren in Vlaanderen. Dit stelt ons in staat om onze exportactiviteiten uit te breiden en onze maakindustrie verder te ontwikkelen.”

Fleeming Jenkin is het eerste ULEv-schip met methanol-motoren.

ABC zal vier motoren van 7.200 kW en één motor van 1.800 kW leveren voor de nieuwste kabellegger van Jan De Nul Group, Fleeming Jenkin. Deze middelsnellopende motoren kunnen zowel op (bio)diesel als methanol werken. Door de omschakeling naar duurzame brandstoffen met de unieke combinatie van de ULEv technologie, zal dit nieuwe kabelinstallatieschip van de volgende generatie een sterke verlaging van schadelijke emissies bewerkstelligen als CO2, SOx, HC, fijn stof en NOx. Het voldoet hiermee aan de strengste normen qua NOx-uitstoot aan land (Euro 6) en qua fijn stof uitstoot op water (Stage V).

Kabelinstallatieschip Fleeming Jenkin zal het eerste schip van Jan De Nul Group zijn dat zowel de nieuwe methanol-motoren als ULEv-technologie aan boord heeft. Zo maken we onze vloot klaar voor de toekomstige vraag en halen we een mijlpaal voor onze sustainability goals.

Jan Van de Velde

Director Newbuilding at Jan De Nul Group

Fleeming Jenkin

In aanbouw - 2026