The visitors aboard our Connector

Jan De Nul en andere pioniers verwelkomen North Sea Summit in Oostende

Vorig jaar besloten vier landen om fossiele brandstoffen om te zetten naar hernieuwbare energie gewonnen op de Noordzee. Nu, in 2023, sluiten zich daar nog eens vijf landen bij aan. Na een eerste editie in Esbjerg in Denemarken vorig jaar, organiseerde België de tweede samenkomst van landen rond de Noordzee in verband met hernieuwbare energie.

Behalve het politieke gedeelte, was er ook de mogelijkheid voor industriëlen om in gesprek te gaan met elkaar en met de regeringsleiders van de negen landen om duidelijke afspraken te maken en ideeën met elkaar uit te wisselen. Jan De Nul Group en zes partners ondersteunden het evenement met woord en daad.

De Noordzee als hernieuwbare energiecentrale voor Europa

Dit jaar voegen Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Luxemburg zich toe aan de oorspronkelijke groep van België, Denemarken, Duitsland en Nederland. Deze coalitie van landen heeft als doel om via betere samenwerking en innovatie het proces van de groene energietransitie te versnellen en ook Europa’s koppositie op vlak van offshore-industrie te behouden.

In Oostende kwamen de regeringsleiders, ministers van Energie en de voorzitster van de Europese Commissie samen om belangrijke afspraken te maken.

De Europese offshore waardeketen ging in debat met de politiek

 Jan De Nul Group, samen met zes partners, ondersteunde de North Sea Summit 2023 in Oostende en ontving in totaal honderd Europese topbedrijven uit de volledige waardeketen van offshore energie. Investeerders en ontwikkelaars, fabrikanten, aannemers, exploitanten en beheerders gingen met elkaar en met de politici in debat om over de toekomst van offshore energie in de Noordzee te spreken.

De gesprekken legden de nadruk op competitiviteit met de globale markt voor toeleveringen en productie, nood aan een versterkte Europese samenwerking, investeringen en innovatie in de energie-infrastructuren en bovenal vereisten voor de versnelde uitbouw van offshore energie.