Jan De Nul heeft de wind in de zeilen in de haven van Payra

Een jaar na de start van de eerste projectfase voor het baggeren, uitdiepen en onderhoud van de haven van Payra, hebben de havenautoriteiten van Payra en Jan De Nul Group op 27 oktober 2022 het officiële startschot gegeven voor de tweede fase, met name de verdiepingsbaggerwerken. Dat gebeurde in aanwezigheid van hoge staatsfunctionarissen en vertegenwoordigers van het Jan De Nul projectteam. Jan De Nul verbindt er zich toe dit iconische en strategische project voor Bangladesh tijdig tot een succesvol einde te brengen.

Via het toegangskanaal zullen grote containerschepen en zeeschepen de haven van Payra kunnen bereiken. Hierdoor zal de haven volledig toegankelijk en operationeel worden voor de wereldhandel. Zo’n project van staatsbelang zal heel wat kansen creëren voor de lokale arbeidseconomie en ondernemingen. Bovendien zal het een flinke boost geven aan de economie tot over de regionale grenzen.

Jan Moens, Projectdirecteur bij Jan De Nul Group voor het baggerproject in Payra:Wij zijn trots dat we kunnen bijdragen aan het economische belang van Bangladesh in de regio, precies zoals de visionaire leiders van dit land dat ook voor ogen hadden.”

In de afgelopen weken zijn de baggerwerken in het toegangskanaal opgestart, met een voorzien einde in juni 2023.

Jan De Nul mobiliseert de hele wereld om de werken in de haven van Payra te bevoorraden.

De voorbije maanden werden verschillende kilometers pijpleidingen, pontons, zware machines en hulpvaartuigen in gereedheid gebracht en op reuzengrote vrachtschepen geladen. Die brachten alles naar de haven van Payra. 

Voor de kust van Bangladesh kan de zee ruw zijn. Daarom moesten er bepaalde onderdelen op maat van dit project worden gemaakt, of moesten bestaande installaties extra verstevigd worden. Jan De Nul deed hiervoor een beroep op zijn logistieke hubs in Singapore, Dubai en België.

In de haven van Payra werden intussen vele kilometers dijken gebouwd rond het terrein waar de sedimenten, gebaggerd in de toekomstige aanlegplaatsen en het binnenkanaal, in gestort zullen worden.

Wij zijn trots dat we kunnen bijdragen aan het economische belang van Bangladesh in de regio, precies zoals de visionaire leiders van dit land dat ook voor ogen hadden.

Jan Moens

Projectdirecteur bij Jan De Nul Group voor het baggerproject in Payra