Jan De Nul opnieuw bekroond voor duurzaam ondernemen

Voor het derde jaar op rij mag Jan De Nul Group het Voka Charter Duurzaam Ondernemen als erkenning voor de uitvoering van zijn duurzaamheidsplan in ontvangst nemen. De afgelopen twee jaar deed het bedrijf dat via zijn milieudochter Envisan. Dit jaar engageerde ook het filiaal Jan De Nul nv zich om zijn duurzaamheidsambities via het Charter te valoriseren.

Met het Charter Duurzaam Ondernemen ondersteunt ondernemersnetwerk Voka Oost-Vlaanderen organisaties uit haar provincie bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) vormen daarbij het universeel kader.

Mede dankzij dit Charter werkte Jan De Nul Group de afgelopen drie jaar intensief verder aan duurzaam ondernemerschap. Het bedrijf zette meerdere acties op waarbij alle SDG’s belicht werden.

“Onze deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een driver om de SDG’s te begrijpen en toe te passen binnen de strategie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het maakt de SDG’s tastbaarder binnen onze eigen context en voor onze medewerkers,” licht Isabelle Herteleer, MVO Manager bij Jan De Nul Group toe. “Het Charter ligt geheel in het verlengde van onze bedrijfsstrategie. Met gefundeerde acties hebben we het afgelopen jaar weloverwogen ingezet op alle facetten van de SDG’s, met een duidelijke focus op energie, emissies en klimaat.”

Acties met focus op energie, emissies en klimaat

Jan De Nul zet in België en wereldwijd in op onderbouwde acties om de negatieve impact van zijn activiteiten te reduceren. De MVO-strategie is opgebouwd rond drie grote pijlers: de impact van de bedrijfsactiviteiten op lucht en water reduceren, op menselijk kapitaal inzetten en innovatie als drijfveer gebruiken. De acties, klein en groot, sensibiliseren alle collega’s om samen te werken aan de wereld van morgen. Dit gaat van fietsleasing voor de medewerkers, sensibiliseringsacties met betrekking tot ieders printgedrag, uitvoeren van beach clean-ups door de teams wereldwijd, tot zelfs een vergroening van de energieconsumptie door te blijven investeren in hernieuwbare energiebronnen in de kantoren en bedrijfshallen.

Circulaire oplossingen

Milieudochter Envisan mag deze award voor een derde keer op rij op haar naam schrijven. Envisan zet in op circulaire oplossingen voor een betere planeet en wil op die manier zijn ecologische voetafdruk continu verbeteren. Door verontreinigde en onderbenutte terreinen (brownfields) te saneren en te herontwikkelen, biedt Envisan een antwoord op de steeds toenemende landschaarste. Zowel bij bodem- en grondwatersanering, milieubaggeren, als bij grond- en sedimentbehandeling wordt steeds maximaal ingezet op valorisatie en hergebruik van grond- en reststoffen, minimaliseren van transporten en hernieuwbare energie. Dankzij research & development rond unieke en innovatieve oplossingen kan Envisan zich door zijn duurzame aanpak en ontwikkeling onderscheiden. Envisan houdt hierbij steeds zijn CO2-voetafdruk nauw in de gaten en tracht in elk project reductie te verwezenlijken.

“Jan De Nul Group is future proof en werkt voortdurend aan de wereld van morgen. We zoeken onze grenzen op en verleggen ze elke dag. We streven steeds naar het beste resultaat voor de mens en de planeet. Dat doen we door niet alleen sterk in te zetten op innovatie en energie, maar ook op kwaliteit, mensen en maatschappelijk bewustzijn. Duurzaam in de ruimste zin van het woord,” besluit Isabelle Herteleer, MVO Manager bij Jan De Nul Group.

Het Charter ligt geheel in het verlengde van onze bedrijfsstrategie. Met gefundeerde acties hebben we het afgelopen jaar weloverwogen ingezet op alle facetten van de SDG’s, met een duidelijke focus op energie, emissies en klimaat.

Isabelle Herteleer

MVO Manager bij Jan De Nul Group

Isabelle Herteleer

Related news items