Beach clean-up in Doha

Jan De Nul ruimt 320m³ afval op bij beach clean-up in Doha

Bij een beach clean-up in Doha is nogmaals gebleken hoeveel belang Jan De Nul Group hecht aan duurzaamheid. In minder dan twee weken tijd ruimden we daar 320m³ afval op. We gaven zo weer wat meer ademruimte aan de getroffen mangrovegebieden en struikgewassen. Het project heeft duidelijk interesse gewekt bij onze medewerkers, die honger hebben naar meer.

Voor de actie stelde Jan De Nul de firma WeServe aan om het afval te verwijderen. Aangezien de kustlijn een gevoelig natuurgebied is, moest het afval manueel worden opgeruimd. De werkkrachten konden met behulp van harken en schoppen het plastic wegnemen dat in het mangrovegebied en het struikgewas verstikt zat. Dat gebeurde erg pragmatisch: eerst werden de grote plastic objecten verzameld en daarna richtten ze zich op het restafval en ander puin. Daardoor bleven op het einde enkel de kleine stukjes plastic over, die ook zorgvuldig opgeruimd werden.