COB visit

Jan De Nul organiseerde studiedag en EURECCA-meeting in het Coastal & Ocean Basin, Oostende

Op 25 januari ontmoetten 33 collega’s van verschillende Jan De Nul departementen 22 onderzoekers van UGent, TUDelft en EURECCA-projectconsortium. Ze gingen in gesprek om kennis uit te wisselen over gezamenlijke onderzoeks- en innovatieactiviteiten. Dit ging onder meer over het gebruik van onderzoeksinfrastructuur zoals het Coastal & Ocean Basin (COB) in het Maritiem Onderzoekscentrum (MOC) in Oostende.

Presentaties en bezoek aan testinfrastructuur

De studiedag begon met presentaties door verschillende wetenschappers van de onderzoeksgroep ‘Coastal Engineering’ en het 'Coastal & Ocean Basin'-team van UGent.

Tijdens de presentaties kregen de deelnemers uitleg over een geïntegreerde aanpak voor numerieke en experimentele modellering en monitoring van kustwaterbouwkundige constructies, nature-based solutions en offshore-technologieën. Vervolgens kregen ze een inleiding tot het ‘Coastal & Ocean Basin’ en werd er geëindigd met de duin-dijk hybride en op de natuur gebaseerde oplossingen voor kustbescherming die ontwikkeld en bestudeerd worden binnen ‘DuneFront’. Dit is een nieuw 'HORIZON Europe' project dat gecoördineerd wordt door UGent, in samenwerking met Jan De Nul en 15 andere EU-partners.

De voormiddag werd afgesloten met een technisch bezoek aan het Coastal & Ocean Basin in Oostende. Dit is een gloednieuwe testinfrastructuur voor het experimenteel testen van schaalmodellen van onder meer kust- en offshore constructies en hernieuwbare energietechnologieën, onder belasting van golven en stroming. Jan De Nul zal van deze infrastructuur gebruik maken bij toekomstige projecten.