Guayaquil

Klimaatactie AquaForest-project ontvangt steun van IUCN

Als maritieme en civiele speler nemen wij onze verantwoordelijkheid en zetten we in op oplossingen die zowel mens als natuur ten goede komen. Het AquaForest-project in Guayaquil, Ecuador, is daar een voorbeeld van. Het doel? Een mangrovehabitat creëren en herstellen. Het IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) heeft nu besloten om de haalbaarheidsstudie van dit pilootproject financieel te ondersteunen.

Klanten zijn op zoek naar de beste oplossing. Dat is niet altijd de goedkoopste of de gemakkelijkste. Ook duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dat impliceert een focus op het circulaire gebruik van hulpbronnen en natuur, bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering en nieuwe manieren om energie te produceren en te gebruiken.

Het is onze verantwoordelijkheid als maritieme en civiele aannemer om oplossingen te bieden die zowel mens als natuur ten goede komen. Het AquaForest project in Guayaquil is een voorbeeld van een project waarin we daar maximaal op inzetten.

In het pilootproject zullen we de haalbaarheid onderzoeken om een mangrovehabitat in de Golf van Guayaquil te creëren en te herstellen door circulair hergebruik van baggerspecie. Het project zal ‘nature-based solutions’ integreren in klimaatmitigatie- en aanpassingsstrategieën in kustgebieden. Het zal zich daarnaast ook richten op sociaaleconomische en biodiversiteitsuitdagingen. 

Deze aanpak is nieuw in Zuid-Amerika en het concept zal dan ook grondig worden onderzocht. Eerst in Ecuador, met oog op verdere opschaling via mogelijke vervolgprojecten. Daarna ook wereldwijd, aangezien mangroves overal een belangrijke schakel zijn in ecosystemen.

Afgelopen maandag kwamen onderhandelaars uit zowat 200 landen op de VN-biodiversiteitsconferentie (COP15) naar buiten met een historisch akkoord. Het AquaForest project past perfect binnen één van de doelstelling om tegen 2030 30% van de aangetaste ecosystemen te herstellen.

Deze haalbaarheidsstudie, die Jan De Nul Group coördineert is een samenwerking met South Pole, Mantis Consulting, Haedes en de Ecuadoraanse universiteit "Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)". Voor de realisatie van het beoogde proefproject is een breder consortium van internationale partners opgericht.  Dat nu het IUCN heeft besloten om dit onderzoek financieel te steunen, is een grote stap vooruit.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) is een belangrijke internationale unie van overheids- en maatschappelijke organisaties, werkzaam op het gebied van natuurbehoud en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Opgericht in 1948 als een initiatief van de UNESCO, is IUCN nu het grootste en meest diverse milieunetwerk ter wereld. IUCN biedt een neutrale ruimte waarin regeringen, NGO's, wetenschappers, bedrijven en lokale gemeenschappen kunnen samenwerken om klimaat- en milieuproblemen op te lossen en duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.
Bron: iucn.org