Team training

Op één lijn met partners

Het is zeer waardevol om voldoende tijd te nemen om met elkaar af te stemmen vooraleer met de installatiewerkzaamheden van een project te starten.

Het bouwen van 's werelds grootste offshore windturbines voor de Belgische kust impliceert een enorme verantwoordelijkheid. De doelstelling voor het project Northwester 2 is duidelijk: een windmolenpark bouwen in de Belgische Noordzee bestaande uit 23 turbines van de hoogste kwaliteit, binnen bepaalde budgettaire- en tijdslimieten, en met de hoogst mogelijke zorg voor mens en milieu.  De sleutel tot succes van dit project waarin zoveel belanghebbenden betrokken zijn, is iedereen op één lijn krijgen. Daarom organiseerde Jan De Nul Group tijdens de voorbereidingsfase van het project een Veiligheidsdag in Oostende. Het hele team kwam samen – klant, onderaannemers en Jan De Nul Group – voor een leuke dag vol activiteiten. En op het eind van de dag zat iedereen op dezelfde golflengte.

Hoe hebben we dit juist bereikt? Via onze One team. One Plan-aanpak, waarbij we ons richten op vier belangrijke ingrediënten voor succesvol teamwerk. Eest en vooral: leiderschap. Om succesvol te zijn moet je een cultuur hebben waarin teamleden zich gerespecteerd, erkend en vertrouwd voelen. Leiders creëren deze cultuur. Zij moeten er voor zorgen dat mensen zich vrij en veilig voelen om te stoppen, te denken, te overwegen en hun mening te uiten.

Communicatie is het tweede belangrijke ingrediënt in onze aanpak, omdat je gewoon niet genoeg kan benadrukken hoe belangrijk goede communicatie is. Vanaf de planning van een project tot het finaliseren en opleveren ervan: je hebt een atmosfeer nodig waarin je openlijk kan communiceren met ruimte voor open feedback. Voeg hierbij ons derde belangrijk ingrediënt: kritische operaties. Voor ze tot actie overgaan, moeten mensen nadenken over het hele proces en zich voorstellen wat er eventueel fout zou kunnen gaan. Veiligheid is van het grootste belang.

Het vierde en laatste ingrediënt heeft alles te maken met 'inbreng en verantwoordelijkheid', maar zonder met de vinger te wijzen. Het is uiterst belangrijk om teamleden te laten voelen dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en dat er een eerlijke en objectieve manier bestaat om een situatie te kunnen beoordelen wanneer er iets fout gaat.

Klinkt heftig en theoretisch? Het was precies het tegenovergestelde! Door spelletjes te organiseren die gericht waren op teamwerk, communicatie en vertrouwen, leerde iedereen elkaar kennen. Puzzels werden geblinddoekt gemaakt, mensen liepen rond op zelfgemaakte steigers, uitgebalanceerd door anderen, er werden projectmanagement sessies gehouden, een externe spreker kwam een motiverende speech geven ... De hele dag was een uitstekend voorbeeld van ITA, het bewustwordingsprogramma van Jan De Nul Group, dat duurzame, veilige, creatieve en succesvolle oplossingen garandeert. We hebben werkelijk een cultuur gecreëerd waarin mensen actief nadenken over wat ze willen bereiken (Imagine), over de manier waarop (Think), en het dan effectief te doen (Act).

Aan het eind van de dag deelde het Northwester 2 projectteam hun persoonlijk engagement mee om het project succesvol te maken. "Focus op mensen", schreef een deelnemer op. "Deel kennis", spoorde een andere persoon aan. "Eerlijkheid" was de prioriteit van een derde, naast de vele andere speerpunten.